Bilde
Røykkvarts
Røykkvarts
Bilde
Hval
Hval
Bilde
Relikvieskrin fra Filefjell
Tomasskrinet
Årets museum 2021