Biodiversitet

Underverk av mangfald

Universitetsmuseet, Naturhistorie

Musèplassen 3

- Vi er alle avhengige av det biologiske mangfoldet. I denne utstillingen vil vi vise både hva biologisk mangfold er, hvordan det er i endring og hvordan vi forskar på dette. Vi ønsker også å bevisstgjøre publikum om årsakene til tapet av mangfold, som i dag skjer i et alarmerende tempo, sier Terje Lislevand til UiB.  
Les mer her - Feirar det biologiske mangfaldet

Biodiversitet er fantastisk, vakkert, facinerende og et komplekst system som knytter alle organisimer inkludert oss mennesker. Biodiversitet er viktig for alt liv på jorden fordi det gjør livet som vi kjenner det mulig. Derfor bør vi bevare det. Gjennom refleksjon, bevisstgjøring, forsiktig optimisme og oppfordring til handling vil vi ta deg gjennom en forskningsbasert utstilling om biodiversitet.

Observer, tenk og handle

Biodiversitet er ikke bare et logisk resultat av evolusjon, det er også det som gjør jorden og liv så utrolig rikt og vakkert. Takket være artsdannelse har liv tilapsset til forskjellige, stadig skiftende omstendigheter på jorden. Biologisk mangfold er komplisert. Det er et kontinuerlig skiftende system hvor gjensidig avhengighet gjør liv mulig. Vi mennsker og alle andre arter påvirker den og drar nytte av den hver eneste dag.

Tap av biologisk mangfold

Masseutryddelse er et tilbakevendende fenomen og er en del av livet på jorden. Den nåværende sjette bølgen av masseutryddelse er Anthropocene. Menneskeheten reduserer biologisk mangfold i massiv skala og øker skjørheten til biologisk mangfoldsstruktur. Vi kan ikke kontrollere den eksakte effekten av vår oppførsel på biologisk mangfold. Vi er den eneste arten som er klar over at handlingene våre har konsekvenser for biologisk mangfold. Derfor er vi også ansvarlige for biologisk mangfold. Så la oss være forsiktige, forske og iverksette tiltak for å fremme og feire biologisk mangfold.

I utstillingen vil vi gi en introduksjon til biodiversitet og systematisering av biodiversitet. Vi vil vise hva en art er og hvorfor det kan være vanskelig å faststå en art. Utstillingen vil vise hvordan spesifikasjon øker biologisk mangfold, hvor mange arter det er og hvordan biologisk mangfold spres over hele verden.

Livet på jorden

Vi belyser hvordan vi mennesker påvirker biologisk mangfold og hvordan vi alle bør bidra til å bedre forstå, bevare og styrke biologisk mangfold. Gjennom utstillingen vil vi vise at livet på jorden er utrolig rikt og vakkert gjennom objekter, grafikk, projeksjoner og lyd.

Utstillingen er tuftet på forskning ved Universitetet i Bergen og går igjennom metodologi, hvordan vi vet det vi vet, hvorfor forskningen er viktig og hva vi ennå ikke vet. 

Utstillingen åpner for publikum lørdag 30. oktober klokken 10. 

Universitsmuseet i Bergen, naturhistorie. Utstillingsarbeidet skjer i samarbeid med Studio Louter, Opera Amsterdam, Hypsos, Avdeling for Naturhistorie, SAMKONS og Avdeling for forskningskommunikasjon ved Universitetsmuseet i Bergen.

 

 

 

 

 

 

Underverk av mangfald
Foto
Adnan Icagic, Universitetsmuseet i Bergen
Underverk av mangfald 2
Foto
Adnan Icagic, Universitetsmuseet i Bergen
Underverk av mangfald 3
Foto
Adnan Icagic, Universitetsmuseet i Bergen
Atlasløvene
Foto
Adnan Icagic, Universitetsmuseet i Bergen