Hvalene og havet

Hvalsalen

Naturhistorie

MusÉplassEN 3

Hvalskjelettene henger tett i tett fra taket, langt fra hvalens naturlige element, havet.

Livet oppsto i havet, og fremdeles lever de fleste dyrerekkene her. Norske havområder dekker et seks ganger så stort areal som den norske landjorden. Likevel utgjør de bare vel en halv prosent av alt hav på kloden.

De norske havområdene har vært forsket på igjennom hele museets historie, og fortsatt får vi ny kunnskap derfra.

Utforsk havet selv hos oss!

Hvalsalen
Hvalene i Hvalsalen
Foto
UiB
Hval illustrasjon
Hval illustrasjon, Haltenbanken