Plast i havet

Plasthvalen

Kulturhistorie

Haakon Sheteligs plass 10

Universitestmuseet, Kulturhistorie er stengt. Mer informasjon om stengingen her.

I januar 2017 strandet en 6 meter lang gåsenebbhval på Sotra. Den var utsultet, fordi mage og tarm var
tilstoppet av over 30 plastposer og plastflak. Hva er det som skjer med havet?

I mørke, rolige omgivelser fortelles det om gåsenebbhvalen og dens kjennetegn, hva den normalt spiser
og hvilke trusler den utsettes for. I et eget filmrom i utstillingen vises en 6 min lang film om hvalen fra Sotra.
Plastforurensing i havet generelt og problemet med mikroplast spesielt, er tema som tas opp i utstillingen.
På en langvegg i utstillingen presenteres hovedkildene til den mikroplasten som går i havet i Norge
ved hjelp av gjenkjennbare gjenstander fra norsk dagligliv. Deler av utstillingen er viet folks engasjement for å bekjempe plastforurensing og for å rydde opp langs kysten.
Barn og ungdom er viktige målgrupper som kan stimuleres til aktivitet og læring gjennom å besøke utstillingen og gjennom de undervisningsoppleggene som er utviklet for elever i barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Plasthvalen
Plasthvalen, Oberhaus, UIB.