Artikkel

Universitetsmuseets kulturhistoriske museum stenges

Kulturhistorisk museum stenges og totalrehabiliteres for å møte dagens krav til sikkerhet og til et moderne museumsbygg. I mellomtiden vil publikum få oppleve utstillinger fra Universitetsmuseets kulturhistoriske samlinger blant annet i museets naturhistoriske bygg.
– Den gule borgen, som i dag huser de kulturhistoriske samlingene, stod ferdig i 1927 og er totalfredet. Da museet ble bygget var kravene helt andre til brannsikring, klima og tilgjengelighet, og vi ser nå at vi dessverre må stenge bygget for å møte moderne krav, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

 

Nødvendig med totalrehabilitering

Tilstandsvurderinger de siste årene har vist at bygget har flere bygningsmessige avvik.

I perioden 2020-2021 har det blitt gjennomført flere tiltak, som utskiftning av brannalarmanlegg og fornying og forsterking av brannslukkeutstyr, i tillegg til bemanning i alle etasjer.

Av hensyn til sikkerheten til besøkende, ble bygget midlertidig stengt fra mai 2022. Nå har styret ved Universitet i Bergen vedtatt at museet skal holdes stengt frem til det er totalrehabilitert – fremfor å gjøre ytterligere midlertidige utbedringer for å kunne holde deler av bygget åpent.

En totalrehabilitering av museumsbygget krever statlig finansiering. UiB vil revidere sin masterplan for eiendom denne våren, og arbeide for at renovering av museet er et av prosjektene som blir prioritert.

- De klimatiske forholdene i det snart 100 år gamle bygget er heller ikke bra for gjenstandene våre. Konservering og sikring av disse verdifulle objektene vil ta rundt 4 år. Av sikkerhetsmessige årsaker kan dette arbeidet ikke gjennomføres mens museet er åpent for publikum. Når museet nå stenger vil vi starte denne sikringen av kulturarven for fremtiden, sier museumsdirektør Kari Loe Hjelle.

 

Ukjente skatter

Universitetsledelsen er opptatt av at befolkningen skal ha tilgang til samlingene selv om museumsbygget må stenges.

– Dette er selve humanioras høyborg. Derfor er planen å bruke tredje etasje av Universitetsmuseets naturhistoriske museumsbygg sentralt på høyden til midlertidige kulturhistoriske utstillinger i perioden bygget er stengt, forteller rektor Margareth Hagen.

I samlingene til museet finnes det blant annet en rekke spektakulære altertavler fra middelalderen.
– Kirkekunsten vår er unik i Europa og er en uvurderlig del av vår felles kulturarv. Vi har også omfattende arkeologisk materiale med en av verdens største samlinger av gjenstander fra vikingtiden. I tillegg forvalter museet store etnografiske samlinger og vakre objekter fra den norske folkekulturen, sier museumsdirektør Kari Loe Hjelle.

Gjennom digitale flater og i museets øvrige utstillingsareal skal Universitetsmuseet sørge for at publikum får tilgang til det kulturhistoriske materialet mens bygget er stengt for renovering.

Den store borgen husker Universitetsmusset. Kulturhistorie
Kulturhistorisk museum må stenges og rehabiliteres for å møte moderne krav til sikkerhet. I mellomtiden vil publikum få oppleve smakebiter fra Universitetsmuseets kulturhistoriske samlinger i museets naturhistoriske bygg.
Foto
Adnan Icagic, Universitetsmuseet i Bergen.