Vikingtid

Vikingskatten - De stjålne gjenstandene

Kulturhistorie

Haakon Sheteligs plass 10

I midten av august 2017 brøt tyver seg inn ved Universitets- museet. Dette kunne skje fordi et stillas ble satt opp på utsiden før sikringstiltak innvendig var på plass. Tyvene tok seg inn i Tårnet, gikk ned til magasinene i 6 og 5 etasje. De fikk med seg 397 gjenstander fra vikingtiden. I oktober fikk politiet tips som gjorde at etterforskningen skjøt fart. På en pressekonferanse den 17. november kunne politiadvokaten fortelle at en stor del av gjenstandene var beslaglagt. Etter en nøyere granskning ved museet fant vi at om lag 300 gjenstander nå var kommet til rette. Men, mange var stygt skadet. Og fortsatt mangler 94 unike gjenstander.

Hvordan kunne dette skje: Alarm på stillas men ikke i magasinene
Stillaset ble satt opp i begynnelsen av juni. Så ble det dekket med presenning og alarm ble montert på stillaset. Da tyvene tok seg opp i stillaset, trolig den 12. august, utløste de alarmen. Tilfeldighetene ville at det den kvelden var sterk vind i Bergen og presenningen slo kraftig. Alarmutløsningen ble derfor tolket som en feilutløsning og alarmen ble slått av og så reaktivert. Dette skjedde to ganger.

Vikingtiden

Vikingtiden varte fra det 9. til det 11. århundre. Dette var vikingferdenes tid, da skip seilte ut fra Skandinavia på erobringstokter, på handelsferder og for å utforske og finne nye bosteder. Perioden har fått navn etter dem som dro ut på tokt som sjørøvere. Det gammelnorske ordet “vikingr” ble brukt om det å være sjørøver. Betegnelsen “viking” benevnte opprinnelig alle av skandinavisk herkomst men det kunne etter hvert også omfatte andre. Det er ofte ikke mulig å bestemme nasjonalitet på vikingene i de skriftlige kildene. Ordet «viking» må i dag forståes som beskrivende på et fenomen og på en tidsepoke. De skriftlige kildene forteller ulike fortellinger om vikingene. Utenlandske, vesteuropeiske samtidsforfattere forteller om dem utfra sine opplevelser - angrep, plyndring og drap - mens arabiske skrifter i større grad forteller om handel og kolonisering.

Mangelfulle skriftlige kilder gjør at det er arkeologene som bringer fram det viktigste kildematerialet om vikingtiden i Norden. En stor del av materialet vi har fra perioden stammer fra gravfunn. Vikingtiden er en svært funnrik forhistorisk periode i Norge og Norden. Uten disse funnene ville vår kunnskap om leveforhold i Norden på denne tiden vært svært mangelfulle.

I utstillingen står gjenstandene, som er kommet tilbake til museet, les mere her.

 

Vikingklær
Kopi av kvindedrakt. Margareth Hosøy, UIB
vikingtids beholder
Stjålet og funnet igjen
vikingtids beholder