Vikingtid

Vikingskatten - de stjålne gjenstandene

Kulturhistorie

Haakon Sheteligs plass 10

Universitestmuseet, Kulturhistorie er stengt. Mer informasjon om stengingen her.

I midten av august 2017 brøt tyver seg inn ved Universitetsmuseet og fikk med seg vikitge gjenstander fra vikingtiden. I oktober fikk politiet tips som gjorde at etterforskningen skjøt fart og i november kunne politiadvokaten fortelle at en stor del av gjenstandene var beslaglagt. Etter en nøyere granskning ved museet fant vi at mange av gjenstander nå var kommet til rette, men, mange var stygt skadet. Og fortsatt mangler mange unike gjenstander.
 

Vikingtiden er en svært funnrik forhistorisk periode i Norge og Norden. Uten disse funnene ville vår kunnskap om leveforhold i Norden på denne tiden vært svært mangelfulle. I utstillingen står gjenstandene, som er kommet tilbake til museet, les mere her.

 

Vikingklær
Kopi av kvindedrakt. Margareth Hosøy, UIB
vikingtids beholder
Stjålet og funnet igjen
Foto
UiB/Haltenabnken
vikingtids beholder
Stjålet og funnet igjen
Foto
UiB/Haltenabnken