Rett og vrang

Strikk

Kulturhistorie

Haakon Sheteligs plass 10

Denne utstillingen viser mønstre og teknikker basert på Universitetsmuseets samling av strikk, som består av trøyer, luer, votter og strømper.
Materialet viser hvordan mønster i strikk er blitt utført på forskjellige måter og målsettingen er å være til inspirasjon og glede.
Størstedelen av materialet er fra Hordaland og Sogn & Fjordane.

 

test
Foto/ill.: Foto av ukjent foto - fra utstillingen strikk, UiB
Strikkevanter
Strikkevanter
Foto
Kari Årrestad, UiB