Evig liv i det gamle Egypt

Evig liv - skattar frå det gamle Egypt

Kulturhistorie

Haakon Sheteligs plass 10

Universitestmuseet, Kulturhistorie er stengt. Mer informasjon om stengingen her.

I utstillinga " Evig liv - skattar frå det gamle Egypt" kan du oppleve mumiar i ein atmosfære som er lik den i gravkammeret, der dei vart plasserte for meir enn 3500 år sidan.

Ein mumie er eit balsamert lik som har gjennomgått ein prosess slik at muskulatur og beinbygning ikkje har rotna ; lekamen si naturlege form er dermed teken vare på.

I utstillingan kan du sjå to mumiar. Den eine mumien som Bergen Museum fekk alt i 1828 - er av prestedottera Teshemmin, som vart gravlagd mellom 525 og 350 f. Kr. Ho ligg sveipt i lin, noko av andletet er øydelagt. 

Den andre mumien med kiste og det tredje dekselet var gåver frå Fridtjof Sundt til museet i 1902, saman med mange av dei andre gravfunna som òg blir viste. Tanken bak balsameringa av lika var at mumiane skulle ha evig liv.

 

 

 

 

guden anubis, utsnitt fra mumiekiste i utstillingen
Guden Anubis avbildet på mumiekiste i utstillingen, Helene Pettersen -UiB
Foto
Helene Pettersen, UiB
mumifisert krokodille
mumifisert krokodille, Svein Skare -UiB
Foto
Svein Skare, UiB