Arkeologi på Vestlandet

Den lengste historien - kort fortalt

Kulturhistorie

Haakon Sheteligs plass 10

Universitestmuseet, Kulturhistorie er stengt. Mer informasjon om stengingen her.

Den første innvandrer som kom til Vestlandet hadde med seg spyd, pil og bue. Dette vitner blant annet funn av en 10 500 år gammel spydspiss fra Toftøy i Øygarden om. Gjennom funnet av den gamle spydspissen i Øygarden og andre funn, kan besøkende lære og oppleve mer om i steinalderen. 
Utstillingen presenter kort fortalt, den lengste delen av vestlendingens historie, dvs. de første 7000 år. 
Om utstillingen er historisk i innhold, så er den moderne i form både i valg av foto, lyssetting, farger og materialer.
Gjenstander utstilt i moderne plexiglass gir oss gløtt inn i fjern fortid. De antyder noe om hva de første vestlendingene gjorde, hva de levde av og hva de trodde på. 
Opplevelse, undring og innsikt er det som slår oss når vi som dagens mennesker går inn i utstillingen. 
Framfor mye tekst og lange forklaringer, legger denne utstillingen vekt på at det er gjenstandene selv som forteller.
Skolelever er en viktig målgruppe for utstillingen som skal stimulere til aktiviteter og læring. 
I selve utstillingen er det lagt til rette  for at elevene kan undersøke materiale og arbeide videre med oppgaver.

steinalderredskap
Redskaper fra steinalderen
Steinalderutstillingen
Foto/ill.: Kari K Årrestad, Opphavsrett UiB