Artikkel

Vedlikeholdsarbeid på museet

Ved Universitetsmuseet, Naturhistorie vil vi dessverre måtte stenge av enkelte utstillinger i åpningstiden i løpet av våren 2023 grunnet utbedringer av bygningen, men de aller fleste vil være åpne for publikum.  Utstillingen Dyphav vil være stengt for publikum fra slutten av uke 19, frem til vi får oppdatert skjermene i utstillingen. 

Musikkproduksjon foregår på museet onsdag til fredag i Tårnsalen og deler av museumsutstillingene. Vi håper dette ikke vil bli til bry, men til glede for våre besøkende.
 

Tidligere i vår:

I uke 8 vil utstillingen "Pollen & Bein" være stengt. I uke 9 vil utstillingen "Underverk av mangfald" være stengt og i uke 10 vil deler av "Hvalsalen" være stengt for publikum, grunnet vedlikeholdsarbeid. Fredag 24. februar vil "Verdensbilder, forhandlingsrommet og deler av "Dyphavet" være stengt for publikum.

Vi beklager hvis dette skaper utfordringer for deg som besøkende ved museet.

Det er nå også mulig å kjøpe årskort hos oss. Les mer om et helt år med museumsglede her.

Vi sees på museet.

The deep sea exhibition
Adnan Icagic © Universitetsmuseet i Bergen