Artikkel

Restaureringsjobb på Akvariet i Bergen

Universitetsmuseet har alltid hatt et godt sammarbeid med Akvariet i Bergen. 

- Ansatte på Akvariet har blant annet hjulpet oss med objekter og utstillinger på Naturhistorie, sier konservator Soraya Jacques Rodriges ved Universitetsmuseet.

Da Akvariet i Bergen tok kontakt med museet om å få reparert og en månefisk-figur som var blitt ødelagt, var ikke konserveringsavdelingen vonde å be.

- Det er så mange på Akvariet som har hjulpet oss, så da tenkte vi det var på tide å gjengjelde, sier Rodriges.

Andre arbeidsoppgaver

Det er en merkelig tid for kulturinstitusjoner også nå. Med høy koronasmitte i befolkningen og ekstra strenge smittevernstiltak i Bergen, er både Universitetsmuseet og Akvariet i Bergen stengt.

- Vi bestemte oss for å ta en befaring på Akvariet for å se på månefisken som var knukket, sier Rodriges.

Det viste seg at finnen på månefisken var knukket helt av. Mest sannsynlig har noen lent seg mot den eller kanskje et lite menneske har hengt i finnen slik at den knakk?! Akvariet hadde heldigvis tatt vare på finnen til Månefisken, slik at konserveringsarbeidet ikke ble for omfattende.

Spesiell arbeidsleder

- Det har vært en koselig jobb som tok litt over syv timer, sier Rodriges og kommenterer at det har vært en noe spesiell arbeidsleder hun har hatt med å gjøre.

Like ved månefisken bor det nemlig en 3,5 meter lang grønn anaconda.

- Litt spesielt at en kjempetor slange har overvåket arbeidet mitt, sier hun.

Nå håper de ansatte på Akvariet og Universitetsmuseet at de snart kan gjenåpne for publikum, forhåpentligvis før jul. 

Video av den 3,5 meter lange arbeidslederen finner du på Facebook.

Les mer om åpningtider og smitterestriksjoner her:  https://www.universitetsmuseet.no/nb/artikkel/169/stengt-museum-univers…

 

Månefisk

Månefisken er store og kulerund (mola mola). Dette er en fisk som mangler hale og er nesten flat som en pannekake.

Månefisken er verdens tyngste beinfisk, den kan veie over to tonn og bli over 3,5 meter lang og kan veie opp mot 2300 kg. Den finnes i alle hav (bortsett fra ved polene), men trives best i tempererte og tropiske hav. Sammenlignet med andre fisk er den en klumsete svømmer. Tidligere  trodde man at den for det meste opphold seg i havoverflaten og drev med havstrømmene. Nyere forskning viser derimot at den faktisk svømmer helt ned til 600 meters dyp. Den lever av å slurpe i seg maneter, litt fisk og plankton. Den er nysgjerrig og hilser gjerne på dykkere. Månefisk er særlig utsatt for å bli infisert med parasitter, men da inviterer den pussefisk og til og med fugler i havoverflaten til å plukke de vekk. Dessverre er den særlig sårbar for å ta skade av marint søppel, den kan sette seg fast i garn eller bli kvelt av plastposer som den tror er mat.

 

Reparert månefisk
GOD SOM NY: Månefiskens finne tok over syv timer å reparere.
Foto
UiB
Månefisk på Akvariet
SKADET: Denne månefisken på Akvariet i Bergen hadde en skadet finne som konservator Soraya J. Rodriges tok seg tid til å reparere.
Foto
UiB
Før reparering av månefisk
FØR: Slik så skaden ut før konserveringsavdelingen på Universitetsmuseet tok på seg oppdraget med å reparere finnen.
Foto
UiB
Soraya j. Rodriges reparerer månefisk
Foto
UiB