Artikkel

Stengt museum - Universitetsmuseets smitterestriksjoner

For å forebygge og begrense smitte, beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenestene, innfører Universitetsmuseet smitterestriksjoner som er i tråd med nasjonale myndigeter, Bergen kommune og Universitetet i Bergen.

Museet er stengt

Fra og med lørdag 7. november innføres strenge påbud i Bergen for å stanse spredningen av koronavirus. Universitetsmuseet stenger for publikumsbesøk i perioden. Det er viktig å presisere at det ikke er på grunn av smitterisiko på campus at skjerpede tiltak iverksettes. UiB har i hele koronaperioden hatt god håndtering av smittevern. Tiltakene i denne fasen skal primært redusere mobilitet i samfunnet.

Les mer om Bergen kommunes koronaforskrift her - Nye koronatiltak

- Det er viktig for oss å bidra til å redusere risiko for smitte blant våre besøkende og medarbeidere, sier formidlingsleder Kari Årrestad ved Universitetsmuseet.

Restriksjoner på museet

Høstens omvisninger 2020 er foreløpig satt på vent. Universitetsmuseet vil arrangere omvisninger hver søndag, så snart smittevernsrestriksjonene tillater det. Omvisninger erstatter vanlige arrangementer.

Her kan du se høstens program på Kulturhistorie. Universitetsmuseet ser frem til å ordinær åpningstid, men har begrenset antall besøkende.

Les mer om korona her: https://www.uib.no/korona

Folkehelseinstituttet har en egen temaside som du finner her: Koronavirus.

 

Oppdatert 09.11.2020

Håndhygiene
Foto
FHI
UM stengt
Foto
Universitetsmuseet