Artikkel

Radioprogram fra Universitetsmuseet

"MUSEUM" er et radioprogram på nrkP2 som har vært på luften siden 2001. Programlederne reiser land og strand rundt og snakker med ulike fagfolk fra norske museer. Ansatte fra Universitetsmuseet i Bergen har vært med i mange program og vi vil i disse tider med stengte museer, legge ut lenker til flere av  programmene. Dette kan være interessante gjenhør for noen og nye programmer for andre. Programmene varer i 26-27 minutter.

Vingen – "Naturens kolassalmuseum"

Helleristningsfeltet ved Vingen i Bremanger ligger inneklemt mellom stupbratte fjellsider, helt veiløst og du må ha båt for å komme dit. Landskapet domineres av den 900 meter høye fjelltoppen Hornelen, sterkt vekslende vær, en lang ur og en foss som stuper ut i bunnen av pollen. I dette området er det registrert mer enn 2200 figurer av skjelettmennesker, hjortedyr og dyrehodestaver, de eldste rundt 9000 år gamle. Arkeolog Trond Klungseth Lødøden har jobbet her i over 20 år og forteller i dette programmet om Vingen – stedet steinaldermennesker søkte til for rituelle handlinger.

Middelalderens kirkekunst

Kirkekunstutstillingen ved Universitetsmuseet er en av de flotteste og mest innholdsrike utstillinger i Europa. Du finner den på Historisk museum og her gir vi deg muligheten til et radiobesøk i utstillingen sammen med museets direktør Henrik von Achen. I middelalderen var ikke religion noe man ordnet med et par timer hver søndag formiddag. Man gikk i kirken tre ganger i uken, og det hverdagslige liv var helt gjennomsyret av symboler, bilder, begreper og forestillinger som sprang ut fra kirkens lære. Inne i selve kirkerommet møtte man forkynnelsen i farger, lys, gull, vellukt og musikk. – En forsmak på himmelen. Ved å gå inn i middelalderens symboler og tankegang begynner gjenstandene å tale, sier Henrik von Achen.

Hvalsalen i Bergen

Bli med inn i Hvalsalen i tiden før museet ble stengt ned, men etter at hvalskjellettene hadde blitt rengjort med bomullspinner, tannpirkere og en blanding av vann, sprit og ammoniakk. Hvalsalen, som har en av Europas største samlinger av hvalskjelletter, er en fin fortellerstemme til museets snart 200 år lange historie. I Hvalsalen møter vi professor Anne Karin Hufthammer og førsteamanuensis Terje Lislevand

Før renoveringen av Naturhistorisk museum.

Her kan du se hvordan restaureringen av hvalskjelettene ble gjennomført. Prosjektet som to 2 år viser at å vaske skjelett som henger i taket er et møysommelig arbeid.

Engebø ved Førdefjorden - Tsunami, jernalder og horg

Arkeologiske funn selger best på store, spektakulære funn, de store jernalderhusene på 70 meters lengde, med tykke dyrkingslag og flotte graver. - Men det er bare halve historien, sier prosjektleder og arkeolog Søren Diinhoff fra Universitetsmuseet. Sammen med arkeologene Kristine Søyland og Marius Fugelsnes forteller han fra gravingen på stedet Engebø, under det 300 høye Engebøfjellet, på nordsiden av Førdefjorden, hvor Nordic Mining har konsesjon på utvinning av mineralet rutil. Her har de funnet spor tidlig jordbruk, handel, samfunnsforhold og ikke minst spor etter en tsunami som slo inn over land for 8200 år siden.

Steinalderens mest berømte steinbrudd

På toppen av Siggjo på Bømlo og på Hespriholmen ytterst i havgapet ved Bømlo lå steinalderens mest berømte steinbrudd. Svart rhyolitt med fine, hvite striper og grønnstein med smale, gule bånd var steinalderens flotteste bergarter, utvunnet og brukt til piler og økser. MUSEUM besøkte steinbruddene sammen med arkeologene Leif Inge Åstveit, Astrid Johanne Nyland og Lotte Carrasco.  Arkeologene forteller om at stein var mer enn stein i steinalderen!

Her kan du kan se nærmere på hvordan arkeolgoene har laget 3D-dokumentasjon av  grønnsteinbruddet på Hespriholmen, 5 km fra kysten hvor det har vært utvunnet grønnstein til økseproduksjon i minst 6000 år. Økser av grønnstein fra Hespriholmen er funnet på steinalder lokaliteter langs hele kysten av sørvestre Norge.

North & South – kirkekunst på utstilling i Utrecht

Olavsfrontalet fra 1300-tallet var selve midtpunktet da en stor og påkostet utstilling av europeisk kirkekunst fra middelalderen åpnet i Katharinakloster-museet i Utrecht i slutten av oktober 2019. Konservatorer fra Nederland har reist land og strand rundt til norske stavkirker og besøkt alle de store kirkekunst-utstillingene i Bergen, Oslo og Trondheim. Det samme har de gjort i avsidesliggende fjelldaler i Pyreneene og i Vic i Katalonia. - Vi har hentet de flotteste mesterverkene fra 1100, 1200 og 1300-tallet, både fra Norge og Katalonia. Universitetsmuseet har lånt ut 5 sentrale objekter fra vår store kirkekunstsamling og i dette programmet møter du blant annet professor Justin Kroessen fra museet.

Og her kan du kan lese mer om utstillingen på hjemmesidene til Museum Catharijne Convent.

Norges eldste båter

Restene av Hjortspring-kanoen er ett tusen år eldre enn Gokstadskipet. Nitten meter lang og bygget i lindetre kunne den frakte minst 40 soldater med utrustning. Kanskje kom den helt fra kysten av Norge. Både Hjortspringkanoen og store mengder våpen og utrustning ble ofret i en dansk sjø for 2000 år siden. Dette og mye mer ble vist på den legendariske jernalderutstillingen «Sejrens triumf» på Nationalmuseet i København. Fra de danske myrene kommer også et utrolig rikt funnmateriale fra århundrene rundt Kristi fødsel. Blant annet mumifiserte mennesker som ble ofret i sjøer og myrer. I programmet som første gang ble sendt i 2004, møter vi arkeolog Sigrid Kaland fra Universitetsmuseet i Bergen og daværende museumsinspektør Lars T Jørgensen som var faglig ansvarlig for utstillingen. Jørgensen døde i 2016.

Botanikk og klosterliv i Bergen
Bli med inn på Universitetsmuseet til tiden før museet ble stengt ned for en total renovering og før de nye utstillingene som nå kan besøkes på Muséplassen 3, var planlagt. Museumsdirektør Henrik von Achen reflekterer rundt hvordan det ”nye” museet kan bli, informasjonskoordinator Jo Høyer snakker om de nyoppdagede løvehodene i kleberstein, botaniker Mary Losvik viser rundt i en nyåpnet botanikk-utstilling og arkeolog Alf Tore Hommedal og historikerne Sverre Bagge og Åslaug Ommundsen snakker om Bergens mange klostre og om skriftskulturen som utviklet seg der i middelalderen.

Mer digitalt stoff finner du her:

Videodokumentarer fra museet.

Virtuelle utstillinger fra verden.

Biter fra Universitetsmuseets historie.

radioprogrammer
Foto
UiB/