Artikkel

Videodokumentarer fra Universitetsmuseet

Mange av oss er hjemme på grunn av nasjonale råd om koronasmitterestriksjoner. Universitetsmuseet har selvsagt digitalt stoff som kan nytes hjemefra. Her har vi gjort et utvalg av videodokumentarer.

Vårt utvalg av video

Visjonen for Naturhistorisk Museum er å rehabilitere hele bygget. Gjøre det til et moderne museum med kinosal, kafé, festsal og aula. I "Making the Most of a monumental building" kan du følge prosessen.

Making the Most of a Monumental building

Da den unge Fridtjof Nansen ble tilsatt som konservator ved Bergens Museum i 1882 fikk han blant annet arbeide med zoologiske prøver som var samlet under de treårige toktene med skipet ”Vøringen”. Dette prosjektet gikk under navnet ”Den Norske Nordhavs-Expedition” og var et pionértiltak i utforskingen av arktisk dyphav. Det var i dette materialet at Nansen fant noen av de dyrene som han studerte under arbeidet med sin første zoologiske avhandling. Den fikk tittelen ”Bidrag til myzostomernes anatomi og histologi” og ble publisert i Bergens Museums Skrifter i 1885.

Nansens "makkverk"

Restaureringen av hvalskjelettene er del av det store Museumsprosjektet ved Universitetet i Bergen. Å vaske skjelett som er en del av bygningen er et møysommelig arbeid.

Hvalvask

Fotograf Helge Skodvin forteller om utstillingen "A moveable beast" på Universitetsmuseet, Christie café som åpnet 11.september 2015.

A movable beast

Seks år gamle Agnes elsker Universitetsmuseet, naturhistorie, og var der så ofte hun kunne. Nå venter hun i lengsel på at det skal åpne igjen. Bli med på et av hennes første besøk.

"Jeg savner museet så fryktelig"

Denne kortfilmen fanger magien i naturen og det historiske du kan finne innefor museets vegger. 

Museets magi

Faglig arbeid på Arboretet og de botaniske hagene på Milde. Mars 2015. 

Ikke bare dans på roser

Er demokratiet truet? Hvilke rettigheter har du? Grunnlovsutstillingen på Universitetsmuseet vekker debatt.

Få en smak av grunnlovsutstillingen

I forbindelse med rehabilitering av Universitetsmuseet må huset tømmes for utstilte gjenstander. Vi har fulgt en hubros kronglete ferd fra monteren til magasinet.

En hubro på flyttefot

Prof. Henrik von Achen forteller om intensjonen bak utstillingen "Kysset, igjen og igjen" - ikoner fra Transilvania i Historisk Museum, Universitetsmuseet i Bergen.

Ikonutstillingen "Kysset, igjen og igjen"

Professor Knut Rio ved Universitetsmuseet i Bergen gir en introduksjon til utstillingen Inntrykk fra koloniene. En utstilling av etnografiske gjenstander som Bergensere har brakt med seg tilbake til hjembyen gjennom de siste 200 år.

Inntrykk fra koloniene

Øystein Jansen forteller om kvartskrystaller, om hvordan de oppstår og er oppbygd. September 2015.

Kvartskrystaller naturens smykker

Professor Frode Storås forteller om Bergenseren Christian Børs som ble hold som slave i Algerie på 1700 tallet, og om slaveri i fortid og nåtid.

Slaveri før og nå

Bjørn Moe forteller om TESEREMONI I JAPANHAGEN, BOTANISK HAGE, MILDE

Teseremoni i Japanhagen

Bergensbilder fra "Omkring 1900". Fotograf Olaf Andreas Svanøe, Fotografsamlingen, Universitetsmuseet i Bergen. Flere bilder finner du på www.unimus.no /Fotoportalen med søkeord "svanøe".

Omkring 1900 - Svanøes foto fra Bergen

Professor emerita Kari Gaarder Losnedahl presenterer teaterutstillingen i Universitetsmuseet, kulturhistorie.

Teaterutstillingen

Sosialantropolog Frode Storaas vil fortelle hvordan mennesker lever - ikke hvordan de dør. Med denne lite tabloide innstilling farter han verden rundt med et kroppsnært, lite kamera.

Kamera som arbeidskamera

Christie var medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814.
Det var med Christie som viktigste drivkraft at Bergen Museum ble en realitet i 1825.
Bergen Museum ble en viktig del av grunnlaget for etableringen av Universitetet i Bergen.
Henrik von Achen forteller om Christie.

Om Christie

Hespriholmen prosjekt.

Et grønnsteinsbrudd fra steinalder

Mer digitalt stoff finner du her:

Radioprogrammer med museets ansatte.

Virtuelle utstillinger fra verden.

Biter fra Universitetsmuseets historie.

 

Videodokumentarer
Foto
UiB/KD