Artikkel

Fem år med vin og vitenskap

I fem år har Universitetsmuseet arrangert foredragskvelder på Universitetsmuseet. Et gratis kveldsarrangement hvor publikum kan fordype seg i ulike temaer. Universitetsmuseets foredragsserie Vin & Viten starter opp igjen torsdag 12. mars. Gjennom Vin & Viten får du populærvitenskapelige foredrag fra ansatte ved museet, fra UiB og fra andre institusjoner. 
 
Torsdag 12.03.kl 19-21 i Christie Café
 
Torsdag 16.04. kl 19-21 i Christie Café
 
Torsdag 14.05. kl 19-21 i Christie Café
 
Sted for Vin & Viten vil fortsatt være Christie Café, Muséplassen 3. 
Tidspunkt for foredragene er kl 19-21. 
Vin & Viten er et gratis arrangement, men krever billett. Åpnet for alle. Høstprogrammet kommer snart.
Vin & Viten
Foto
UiB