Arrangement

Vin & Viten

Torsdag 12. mars 2020 kl. 19.00 –21.00

Christie Café, Muséplassen 3

Avlyst
Foto
UiB

"Kolonitidens lange røtter og den samiske samlingens aktualitet i dag"

Foredragsholder er professor Knut Rio med foredraget «Kolonitidens lange røtter og den samiske samlingens aktualitet i dag». I Universitetsmuseets samiske samlinger har vi gjenstander som ble kjøpt inn til museet i perioden 1825 til 1917. De rundt fem hundre gjenstandene vitner om flere av de mest avgjørende hendelsene i samisk historie. Som museum må vi i dag tenke nytt rundt den rollen som innsamlingen til museer hadde i den norske koloniale historien. Slik kan vår samiske samling bli relevant for hvordan vi forstår oss selv som flerfoldig nasjon, og forholdet mellom den norske stat, embetsverket, vitenskapen og behandlingen av samisk kulturarv.

Knut Rio er professor i sosialantroplogi ved Universitetsmuseet. Hans forskning er orientert rundt kulturarv. Han ser på kulturarv, både materiell og immateriell, som spenningsfelt hvor det utøves press fra forskjellige hold; fra staten, fra markedet og fra mer eller mindre definerte folkelige felleskap.

Arrangementet er gratis, men krever billett.

Et begrenset antall billetter finner du her!