Hvorfor er det diamanter på Sunnmøre?

En fjellkjedes vekst og fall

Naturhistorie

Muséplassen 3

Berggrunnen er stadig i endring. Det er et samspill mellom prosesser som bygger opp jordskorpen og kreftene som bryter den ned. Slik har det vært gjennom de 4,6 milliarder årene som har gått siden jorden ble skapt.

Fjellkjedens historie starter for rundt 500 millioner år siden her på Vestlandet. Den handler om de to kontinentene Laurentia (Grønland og Nord-Amerika) og Baltika (hvor det som skulle bli Norge lå). I mange millioner år hadde kontinentene drevet fra hverandre, skilt av et hav kalt Iapetushavet. Nå begynte de langsomt å nærme seg hverandre igjen. Havbunnen utenfor kysten av Laurentia knakk, sank og ble «overkjørt» av havbunnen fra Baltikasiden. Mens havbunnen sank ned i dypet, kom det opp smeltemasser (magma) i lagene over den synkende havbunnsplaten. Disse smeltemassene dannet store buer av vulkanske øyer utenfor kysten av Laurentia i titalls millioner år.

Mikrofoto av breksjert lava
Mikrofoto av breksjert lava
Foto
Helene Pettersen, UiB
En fjellkjedes vekst og fall
En fjellkjedes vekst og fall