Dyphavet

Det ukjente landet - dyphavet

Naturhistorie

MuséplassEN 3

Ned i det ukjente

Det sies at vi vet mer om månens overflate enn om havbunnen på jorda, men ny forskning gjør at vi blir stadig mer kjent med dyphavet. Der nede finner vi både sjeldne mineraler, undersjøiske vulkaner som spyr ut lava fra jordens indre – og bakterier som spiser jern og "promper" rust.

I denne sanselige utstillingen bruker vi lyd, lys og en diger panoramaskjerm til å gjenskape livet på 3000 meters dyp. Den naturtro simuleringen endrer seg etter hvert som du beveger deg langs utstillingsrommets myke havbunn – et spesialdesignet teppe basert på fotografier fra Norskehavet.

Frem til midten av 1800-tallet trodde man at grensen for liv i havet gikk ved 500 meters dyp. Så hentet den norske zoologen Michael Sars opp en sjølilje fra 800 meters dyp utenfor Lofoten, og i dag vet vi at dyphavet yrer av underlige og fascinerende skapninger. Her finnes det organismer som skaffer seg energi helt uavhengig av sollyset som skaper liv på landjorda; til og med flere kilometer under havbunnen lever det bakterier i et voldsomt omfang.

Dyphavet dekker rundt 60 % av jordens overflate. Bare en liten del av det er utforsket, for det er først nå vi har teknologi som takler de tøffe forholdene flere kilometer under vannflaten. I utstillingen kan du følge utviklingen fra enkle bunnskraper til selvgående undervannsfarkoster og avanserte sensorer som kartlegger havbunnen og gir oss data om alt fra havstrømmer til dyreliv.

Du får innsikt i hvordan havbunnsskorpen dannes og i hvordan forskerne leser lagene i havbunnsavsetningene som sidene i en historiebok. Boken forteller ikke bare om livet i havet, men også om istider og massive vulkanutbrudd på landjorda. Utstillingen viser hvordan det vokser frem et internasjonalt ledende miljø for dyphavsforskning i Bergen og Norge, der det går en ubrutt linje fra Sars’ tid og helt frem til våre dager.

Dyphavsforskning bidrar til å kartlegge mineralforekomster og andre ressurser som kan være nyttige i industriell og medisinsk sammenheng. Da er det viktig at forskningen også bidrar til robust kunnskap om økosystemet i dypet, slik at ressursene eventuelt kan utnyttes på en måte som ikke ødelegger finstemte samspill i naturen. 

Utstillingen er laget i samarbeid med Senter for dyphavsforskning (tidligere K.G. Jebsen Senter for dyphavsforskning) ved Universitetet i Bergen.

Dyphavsutstilling med amfipodemodell
3000 METER: Dette er trolig det nærmeste du kommer dyphavet uten å faktisk være der.
Foto
Adnan Icagic, Universitetsmuseet i Bergen.
Dyphavet