Jordkloden

Vår dynamiske klode

Naturhistorie

Muséplassen 3

En klode av evig bevegelse 

Selv om jorda roterer og går i bane rundt sola, står du og jeg stille. I vannet og i lufta derimot, er det liv og røre. I denne utstillingen får du vite mer om hva som skaper været og klimaet på kloden. På tre «levende globuser» kan du følge variasjonene i havstrømmer, vind og temperatur jorden rundt – omtrent på direkten. Vi strømmer målinger fra Bjerknessenteret for klimaforskning med 1-3 timers forsinkelse, og skulle det rase en tyfon i Stillehavet, kan du følge utviklingen her. 

Interaktive installasjoner, forskerintervjuer og filmer gir deg innblikk i hva som bestemmer været i morgen og hva som ligger bak klimaendringer på ulike tidsskalaer – fra årstider til istidssykluser. Du lærer om naturlige klimaendringer, som driver temperaturen både opp og ned, og om menneskeskapte CO2-utslipp, som bare får temperaturen til å stige.  

Utstillingen forklarer hvordan klimaet påvirkes av endringer i aktiviteten på solens overflate og av solens og jordens bevegelser i forhold til hverandre. Du får innsikt i hvordan varmen fra solen fordeles ved hjelp av luft og vann og i hva de store havstrømmene betyr for varmeutvekslingen mellom polene og ekvator. Visste du forresten at det kan ta tusen år fra kaldt vann synker i Norskehavet til det kommer til overflaten igjen i Stillehavet?  

Minst 70 prosent av jordens overflate består av hav. Den største globusen i utstillingen viser deg hvordan «jordens hud» – jordskorpen – arter seg uten havene. Vi lever på en jordskorpe som er bare 5-15 kilometer tykk og som dekker en rødglødende masse av smeltet stein. Også denne skorpen er i konstant bevegelse; den består av store jordplater som noen steder støter sammen og andre steder driver fra hverandre.  

Dersom du skulle være i tvil, byr utstillingen også på «et synligt bevis for at jorden er rund», publisert i museets eget tidsskrift Naturen i 1886.

Globerommet
Globerommet
Foto
UiB
jordklode med temeratur soner i farger
Jordens temperatur
Foto
Helene Pettersen, UiB