Hvorfor kan haren løpe så fort?

Evolusjon

Naturhistorie

Muséplassen 3

Gjennom milliarder av år har livet utviklet seg fra noen få opprinnelige celler - og det utvikler seg fortsatt. Den kontinuerlige endringen av levende organismer drives av en enkel, men sterk kraft som Charles Darwin kalte naturlig utvalg.

Darwins evolusjonsteori fra 1859 er en av de viktigste vitenskapelige ideer noensinne. At egenskaper går i arv fra foreldre til barn, er en forutsetning for evolusjon. Selve arvestoffet DNA, og mekanismene bak arv var likevel ganske ukjent på 1800-tallet. I løpet av de neste århundret fikk vi ny innsikt i genetikk som både bekrefter evolusjonsteorien og gir oss muligheter til å påvirke evolusjonen. Men hvor vil denne moderne vitenskapen lede oss? Tør du spå om fremtiden?

trilobitt fossiler
Trilobitter
Foto
Helene Pettersen, UiB
Evolab
Foto
Adrian825