Gjev liv

Planter

Naturhistorie

Muséplassen 3

Skog, hei, kratt og eng. Mange skildringar av landskap tek planter som utgangspunkt, fordi planter er grunnleggjande for økosystem på land. Planter byggjer opp landskap og fangar energien frå sola, som så vert blir gjort om til liv. 

Alle dyr er avhengige av planter for å kunne puste og ete. Vi menneske treng dei også til klede, husly og mykje meir. Vi kan ganske enkelt ikkje leve utan dei! Meir enn 80 prosent av all levande materie på jorda er planter.

presset plante
Foto
Helene Pettersen, UiB
Bregne illustrasjon
Foto
UiB/Haltenabnken