De første virveldyrene på land

Herptiler

Naturhistorie

Muséplassen 3

Herptiler – amfibier og krypdyr – var de første virveldyrene som utviklet seg fra å leve i havet til å gå på land. Amfibiene stammer fra forhistoriske fiskelignende dyr, og er selv opphavet til krypdyrene.

Selv om noen av dem kan se like ut, er amfibier og krypdyr veldig ulike både i kroppsbygning og levevis. Krypdyrene er enda bedre tilpasset et liv på land enn det amfibiene er.

Slange
Foto
dndavis