Universitetsmuseet - kulturhistorie: Stengt i påvente av rehabilitering

Kulturhistorisk museum stenges og må totalrehabiliteres for å møte dagens krav til sikkerhet og til et moderne museumsbygg.

Her har vi samlet saker knyttet til stengingen, lenker til kulturhistorisk formidling, forvaltning og forskning, og noen inntrykk fra utstillingene slik de stod før stenging: Historisk museum stengt | Universitetsmuseet i Bergen | UiB

Bygningen som huser de kulturhistoriske samlingene stod ferdig i 1927 og er totalfredet. Da museet ble bygget var kravene helt andre til brannsikring, klima og tilgjengelighet. Vi har utført flere tiltak for å bedre forholdene, men ser nå at det ikke er tilstrekkelig for å holde bygget åpent, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

Nødvendig med totalrehabilitering

Tilstandsvurderinger de siste årene har vist at bygget har flere bygningsmessige avvik. 

I perioden 2020-2021 har det blitt gjennomført flere tiltak, som utskiftning av brannalarmanlegg og fornying og forsterking av brannslukkeutstyr, i tillegg til bemanning i alle etasjer.

Av hensyn til sikkerheten til besøkende, ble bygget midlertidig stengt fra mai 2022. Nå har styret ved Universitet i Bergen vedtatt at museet skal holdes stengt frem til det er totalrehabilitert. En totalrehabilitering av museumsbygget krever statlig finansiering. 

– De klimatiske forholdene i det snart 100 år gamle bygget er ikke bra for gjenstandene våre. Konservering og sikring av disse verdifulle objektene vil ta tid. Av sikkerhetsmessige årsaker kan dette arbeidet ikke gjennomføres mens museet er åpent for publikum. Når museet nå stenger vil vi umiddelbart kunne starte denne sikringen av kulturarven for fremtiden, sier museumsdirektør Kari Loe Hjelle.

Steinalderutstillingen fra Kulturhistorie - oversikt over gjenstanders teknologiskeutvkiling i tid
"Den lengste historien kort fortalt" - utsnitt fra den tidligere steinalderutstillingen på Kulturhistorie før stengingen.
Foto
Foto Adnan Icagic Universitetsmuseet i Bergen
korsfestelse figur fra kirkekunstutstillingen
"kirkekunst" - utsnitt fra den tidligere utstillingen på Kulturhistorie før stengingen
Foto
Adnan Icagic, Universitetsmuseet i Bergen
Universitetsmuseet Kulturhistorie
Styret ved UiB har vedtatt at Universitetsmuseets kulturhistoriske museum skal stenges på ubestemt tid frem til det er totalrenovert.
Foto
Adnan Icagic, Universitetsmuseet i Bergen