Dine nærmeste slektninger

Pattedyr

Naturhistorie

Muséplassen 3

Vi mennesker er pattedyr. Du er ikke bare beslektet med apene, men også med spissmus, elefanter, ulver og hvaler.
Denne dyregruppen kjennetegnes av en fantastisk variasjon i form, størrelse og tilpasningsevner.
Forskning avslører pattedyrenes hemmeligheter og viser hvordan de påvirker – og påvirkes av – menneskelige aktiviteter.

Pungrotte med barn
Pungrotte
Foto
Helene Pettersen, UiB
isbjørn mor og barn
Isbjørn mor og barn
Foto
Hlene Pettersen, UiB