En million suksesshistorier

Insekter

Naturhistorie

Muséplassen 3

Har du noen gang tenkt på at insekter er flygende krepsdyr?
Som sine nære slektninger i havet har de et hardt ytre skall som beskytter, og kroppen består av mange ledd. Slik er det også hos edderkopper og tusenbein. Derfor kaller vi alle disse dyrene for leddyr.

Insektene er spesielle. Med over en million kjente arter dominerer de overalt – i luften, på bakken og i ferskvann. Hvordan har de klart å bli så mangfoldige?

Biller
Biller
Foto
Helene Pettersen, UiB
Øyenstikker
Øyenstikker
Foto
UiB/Haltenbanken