En million suksesshistorier

Insekter

Naturhistorie

Muséplassen 3

Møt dyrerikets største suksess 

De kravler og kryper og surrer og flyr; stikker og biter og suger blod; pollinerer blomster og frukttrær og gjør tusen andre ting. Og selv når vi tenker på dem som skadedyr, er de nyttige fordi de bryter ned plante- og dyrerester og legger grunnlag for nytt liv.  

Utstillingen gir deg fascinerende glimt fra en svært mangfoldig verden. Her kan du studere tusenvis av insekter, fra de mest unnselige til de som virkelig er store, fargerike og prangende. Du får innblikk i insektenes historie og innbyrdes slektskap og vite hvordan de ble en så formidabel suksess. 

Alle insekter i dag slekter på en årekrepslignende art som en gang i tiden tok spranget fra saltvann til landjord. Som sine nære slektninger i havet har insektene er hardt ytre skall som beskytter kroppen, og kroppen består av mange ledd. Sånn er det med edderkopper og tusenbein også, og derfor kaller vi alle disse dyrene for leddyr.  

Etter at «årekreps-stammoren» krøp på land, spredte tre hovedlinjer av leddyr seg på landjorden: Insekter, mangefotinger og klosaksdyr. Men det var insektene som virkelig erobret kloden. Med over en million kjente arter – og kanskje like mange ukjente – er insektene uten sidestykke den mest mangfoldige gruppen av dyr på kloden.  

Så har de også mange strenger å spille på. De er sosiale og lever i organiserte samfunn, de kan fly, de samspiller med planter og andre dyr, og noen av dem kan til og med forvandle seg. Tenk bare på den lille larven Aldrimett, som en dag ble til en vidunderlig vakker sommerfugl. Dessuten er mange av insektene noen skikkelige tøffinger: Gresshoppen kan fly 100 kilometer uten å hvile, mens mauren kan bære 50 ganger sin egen kroppsvekt. Det kan ikke du! 

Biller
Biller
Foto
Helene Pettersen, UiB
Øyenstikker
Øyenstikker
Foto
UiB/Haltenbanken