Evolusjon

Tidlig menneskelig atferd

Universitetsmuseet, naturhistorie 3. etg

Fra dyphavet til verdensrommet - vår art har reist langt og satt sitt preg på kloden vår. Men hva er det som skiller oss fra alle andre arter? Hvordan fikk vi de egenskapene som gjorde oss i stand til å utforske verden rundt oss? 

I den nye utstillingen "Tidlig menneskelig atferd” på Universitetsmuseet kan du få svarene på disse spørsmålene og oppleve historien om vår art på en helt ny måte.

Svar på noen av gåtene

I utstillingen, blir vi med et tverrfaglig, internasjonalt forskerteam fra SapienCE-senteret ved Universitetet i Bergen, til kysten av sørspissen av Afrika. Her leter de etter svar på noen av disse gåtene – svar som potensielt kan skrive om menneskets tidligste historie.  

Funn fra flere arkeologiske steder, inkludert Blombos-hulen i Sør-Afrika, antyder at det har vært et vippepunkt i tidlig menneskelig utvikling for rundt 100 000 til 70 000 år siden. Disse funnene viser tegn på økt innovasjon, kompleks atferd og symbolsk tenkning og indikerer at det vi anså som vanlig menneskelig atferd i dag, kan ha oppstått mye tidligere enn antatt – i Afrika, ikke i Europa.  

Kompleks atferd tidligere enn antatt

I utstillingen følger publikum SapienCE-teamets tverrfaglige prosess fra utgravning til kunnskapsproduksjon. Her får du innsikt i hvordan arkeologi, psykologi og klimatologi kombineres for å skape ny forståelse. Funnene granske i detalj, lag for lag, sted for sted, på en måte som aldri før er blitt gjort. Ved å ha en helhetlig tankegang, viser funnene at menneskene som levde i afrikansk mellomsteinalder (MSA) hadde mer kompleks atferd enn tidligere antatt. 

Utstillingen “Tidlig menneskelig atferd” åpner forskerne et vindu til fortiden, som kan la oss gjenoppdage begynnelsen av menneskets historie.  Med denne helhetstenkning kan SapienCE gi oss banebrytende kunnskap om de ulike sidene ved hva det vil si å være menneske. 

Center for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) har som mål å gi økt forståelse av når og hvordan Homo sapiens utviklet seg til moderne mennesker. Du kan lese mer her.

Utstillingen er laget i samarbeid mellom Universitetsmuseet i Bergen og SapienCE.

Leder av forskningsgruppen:

Professor Christopher S. Henshilwood, e-post Christopher.Henshilwood@uib.no - Telefon: 55 58 90 99 

Hovedkurator:

Åshild F. S. Thorsen, Avdeling for forskningskommunikasjon, e-post: Ashild.Thorsen@uib.no - Telefon: 951 76 610 

Prosjektkoordinator: 

Marit Kjeksrud Amundsen, Avdeling for forskningskommunikasjon, e-post: Marit.Amundsen@uib.no - Telefon:  958 98 506

Pressekontakt: 

Camilla Ahamath, Avdeling for forskningskommunikasjon, e-post: Camilla.Ahamath@uib.no - Telefon 982 98 474

Blomboshulen åpning
DE FØRSTE TEGNINGENE: Mønsteret på steinene som dateres 100 000 år tilbake i tid, er trolig de eldste tegnene på symbolbruk som noen gang er funnet. Dette funnet kan antyde at symbolbruk har vært i bruk siden menneskeheten begynte å bruke redskaper
Foto
Magnus Haaland/UiB