Tiden i heisen

Tidens gang

Naturhistorie

MuséplassEN 3

Gjennom 20 hyller vises en illustrasjon av tid i denne paternosterheisen. Hva er tid, tiden som brennes opp, tiden du sover, tiden til verden tar slutt. 'I går var i dag i morgen'.  Ved denne installasjon får du mulighet for å tenker over tiden.

rør med atomfarlig avfall
Når går verden under?
Foto
Helene Pettersen, UiB
Yesterday
Hvor gammel er verden?
Foto
Helene Pettersen, UiB