Artikkel

Vi samler frø og deler gjerne

Universitetshagene er del av et stort hagenettverk som samler inn og deler frø med hverandre. På den måten får vi mulighet til å dyrke opp planter det ellers er vanskelig å få tak i. Frøene som vi sender og mottar skal brukes til vitenskapelige formål, slik som forskning og undervisning. Planter og frø er beskyttet av Konvensjonen om biologisk mangfold av 1992 og derfor er det ikke tillatt for andre å selge eller gi bort frø fra planter som kommer fra samlingene i Universitetshagene.

Bestilling av frø fra Index seminum er forbeholdt andre arboreter og botaniske hager, og er ikke til kommersielt bruk.

Trykk her om du ytterligere interessert i frø og planter! 

 

Her finner du våre plantesamlinger:

 

Sjeldne frø
Foto
Bjørn Moe
Sjeldne frø
Foto
Bjørn Moe