Artikkel

Strekkoding av planter og dyr

Et genetisk strekkodebibliotek er under oppbygging i et internasjonalt prosjekt kalt iBOL. Vi samarbeider med flere andre norske miljø om koordinerer den genetiske strekkodingen av marine organismer, og disse korte, artspesifikke DNA-segmentene blir en del av det kvalitetssikrede referansebiblioteket. 

DNA-strekkoding – også kalt DNA-barcoding – er en effektiv og praktisk metode for identifisering av arter.

Prinsippet bak metoden er at korte biter av en ukjent organismes arvestoff (DNA) sammenlignes med DNA fra kjente arter i et kvalitetssikret DNA-bibliotek. Navnet henviser til likheten med strekkoder kjent fra detaljhandelen der enhver vare har en unik strekkode for maskinell identifisering.

Metoden er basert på at genetisk variasjon i et spesifikt DNA-segment er større mellom arter enn innenfor arter. Hvis dette skillet er stort nok, kan DNA segmentet benyttes til avgrensing av arter og dermed også identifisering av ukjente organismer.

Et kvalitetssikret bibliotek med gensekvenser fra flercellede organismer er allerede operativt (BOLD) og inneholder i dag over 5 millioner sekvenser fra mer enn 500 000 arter. Databasen fylles kontinuerlig med nye arter.

Siden starten i 2003 har DNA-strekkoding vokst fra å være et enkelt prosjekt til å bli et internasjonalt forskningsforetak. Over 200 organisasjoner fra mer enn 50 land forpliktet seg til å støtte DNA-strekkoding gjennom CBOL (Consortium for the Barcode of Life), og 28 nasjoner, inkludert Norge, deltar i et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt for å kartlegge jordens biodiversitet med DNA-strekkoding (International Barcode of Life).

Her kan du bli kjent med nettverket av norske forskere og forskningsinstitusjoner som er engasjert i arbeidet med DNA-strekkoding av norsk fauna og flora.
 

Norwegian Barcode of Life (NorBOL)
NorBOL er et nettverk av norske forskere og forskningsinstitusjoner som er engasjert i arbeidet med DNA-strekkoding av norsk fauna og flora.
Foto
NorBOL
Norwegian Barcode of Life (NorBOL)
NorBOL er et nettverk av norske forskere og forskningsinstitusjoner som er engasjert i arbeidet med DNA-strekkoding av norsk fauna og flora.
Foto
NorBOL