Artikkel

Bli kjent med våre samlinger

Vi har flere samlinger ved Universitetsmuseet.

Kulturhistoriske samlinger >

Naturhistoriske samlinger >

Dyr uten ryggrad er en populær samling som stadig vokser.

Ved å dykke i denne samlingen kan du bli kjent med virvelløse dyr. Samlingen huser mange tusen prøver som brukes i utforskning og dokumentasjon av zoologisk mangfold. Her finnes materiale fra Den norske nordhavsexpedisjonen fra 1876-78, fra Michael Sars Expedition i 1910, men også pågående kartlegging av norske havområder, og innsamlinger av bunnfauna i Afrika. 

Trykk her for å bli kjent med vår samling av virvelløse dyr. 

Her finner du veien til andre samlinger:

 

 

Evertebratsamlingen
Evertebratsamlingen (virvelløse dyr) huser mange tusen prøver som brukes i utforskning og dokumentasjon av zoologisk mangfold.
Fotograf
Katrine Kongshavn, Tom Alvestad, Manuel Malaquias
Evertebratsamlingen
Evertebratsamlingen (virvelløse dyr) huser mange tusen prøver som brukes i utforskning og dokumentasjon av zoologisk mangfold.