Artikkel

Bli kjent med vår forskning

Kulturhistorisk forskning >

Naturhistorisk forskning >

 

Hva er egentlig en art?

Forskergruppen FSE (Fylogenetisk systematikk og evolusjon) søker kunnskap om artsmangfold, slektskap og evolusjon av ulike organismegrupper ved å sammenlikne bygningstrekk, DNA, adferd, levesteder og utbredelse i nåtid og fortid. Vi bruker fylogenetiske regnemetoder å forstå avstammingsmønstre i sammenheng med hendelser i evolusjonshistorien. 

Trykk her for å lese mer om forskergruppen FSE. 

 

Les mer om våre utvalgte prosjekter:

Tree of life: higher phylogeny of molluscs.

Diversity and speciation of marine gastropods.

Evolution of deep sea fishes.

The systematics of Sorbus trees.

 

Eksterne lenker:

BOLDSYSTEMS

EOL (Encyclopedia of Life)

FishBase

ISI web of knowledge

NCBI (Genbank)

NORBOL

TreeBase

WoRMS (World Register of Marine Species)

 

Mollusc
Tree of life: higher phylogeny of molluscs
Fotograf
Manuel Malaquias
Mollusc