Artikkel

Årbok 2019 - Røtter

«Kunnskapens røtter» er tittelen på 2019-utgaven, et tema som trekker de faglige linjene fra Bergens Museum og frem til dag.

Mange av fagmiljøene og de spørsmålene som stilles i dag har røtter tilbake til virksomheten ved og nær museet og står på skuldrene til pionérer som blant andre Haakon Shetelig, Fridtjof Nansen, Bjørn Helland- Hansen, Wilhelm Bjerknes, Knut Fægri. Du kan lese Årbok 2019 som e-publikasjon.

INNHOLD
 

Kunnskapens røtter - Jo Høyer

Universitetsmuseet og publikum - Henrik von Achen

Kvalane under taket - Knut Olav Aslaksen,

Klimavarsling – en arv etter Nansen - Marius Årthun, Tor Eldevik, Ingrid Husøy Onarheim

Draumen om straumen - Svein Østerhus

Dagens klima- og breforsking med røter tilbake til dei første breforskarane - Atle Nesje

Vegetasjonshistorie, tverrvitskap og naturmangfald - Kari Loe Hjelle

En samling blir til – om innsamlingen av hesteskjeletter ved Bergens Museum - Anne Karin Hufthammer

«Den siste lofothesten»: Var det helt sant? - Kari K. Årrestad

Kolonitidens lange røtter og den samiske samlingens aktualitet i dag - Knut Rio, Marie Doeke Boekraad,

Fra enkeltgjenstander til stordata – løsfunn fra steinalder i Hordaland - Knut Andreas Bergsvik, Jostein Aksdal

Hovlandshagen på Bømlo – steinalderarkeologi i 100 år - Trond Eilev Linge

«Et bosted fra stenalderen på Bømmeløen» - av Haakon Shetelig (opptrykk fra Aarbog for Bergen Museum,1901)

Vikingskatten – de stjålne gjenstandene - Kari K. Årrestad

Inn i Naturen: populærvitenskapelige formidlingshistorier - Marianne Paasche, Ola Søndenå 

 

Vil du lese mer i årbøkene fra Universitetsmuseet, finner du dem her

Årbok 2019 røtter
Årbok 2019
Foto
UiB/Haltenbanken
UM Årbok 2019 innhold
Innhold
UM Årbok 2019 forfattere
Temaredaksjon og forfattere Årbok 2019
Årbok illustrasjoner
Foto
UiB/Haltenabnken