Artikkel

Hvalfart til Bergens Museum i 1865

I anledning nyåpningen av Universitetsmuseet - Naturhistorie, er det betimelig å kaste et blikk tilbake til sommeren 1865. Da ble den nyoppførte museumsbygningen inntatt av den Internasjonale Fiskeriutstillingen, fylt med datidens moderne fiskeriteknologi, lukten av tran og langsomt råtnende fisk.

Av: Ola Søndenå

Museumsdirektør Daniel Cornelius Danielssen var en av de viktigste drivkreftene for å få oppført den nye museumsbygningen.

Danielssen ble første gang innvalgt i styret på Bergens Museum i 1852, sammen med bl.a. rektor Hans Holmboe. Med Danielssen kom en ny og offensiv kraft inn i driften og utviklingen av museet, bl.a. ble museets samlinger allerede i 1853 tilgjengelige for det allmenne publikum.

Endringen fra å være en halvoffentlig medlemsforening til en offentlig institusjon var forutsetningen for å få offentlig støtte til det høyst påkrevde nybygget. Byggesaken, med Danielssen som en svært pågående initiativtaker, ble en lang og komplisert affære, med bruk av til dels svært uortodokse søknadsprosesser.

Den nye museumsbygningen på Rakkarhaugen sto ferdig oppført sommeren 1865, akkurat i tide til å tas i bruk til den internasjonale fiskeriutstillingen, som åpnet 7. august.

På utstillingen kunne de besøkende oppleve alt fra tønner med småsei, tørrfisk og tranprodukter i alle tenkelige varianter, til torskegarn og fiskebåter. De mest aromatiske gjenstandene ble plassert i kjelleretasjen, uten at det ifølge avisreportasjene hjalp noe særlig - eimen av langsomt råtnende fiskeprodukter inne i utstillingslokalene må ha vært formidabel.

Utstillingen var en feiring av samtidens fiskeriteknologi, med nye fangstredskaper og båter. I tillegg var det også en arena for utprøving av nye og mer kuriøse fiskeprodukter, som saltede svømmeblærer, og ulike typer fiskemel til brødbaking, brød som ifølge juryen «lugtede og smagte stærkt af Tørfisk».

Uansett, utstillingen ble en kjempesuksess, med 2832 utstilte gjenstander og 474 utstillere fra hele Europa, pluss Tunis, Egypt og USA, og til sammen nesten 24 000 besøkende, ikke verst i en by med snaut 28 000 innbyggere.

Utstillingen fikk stor oppmerksomhet i tidens presse, og utenlandske representanter sendte hjem utførlige rapporter fra begivenheten. Den ble avsluttet 18. september med utdeling av diplomer og hedersbevisninger for de beste produkter i hver klasse.

Og selv om deler av den berømte hvalsalen var på plass allerede i 1865, tok det nesten to år før innredning og samlinger var på plass i nybygget til Bergens Museum. Det ble formelt innviet 4. juli 1867, passende nok på Danielssens bursdag.

Etter den obligatoriske kantaten holdt Danielssen, som preses ved museet siden 1864, en «forskrækkelig» lang tale, som i trykket form fylte nesten to hele utgaver av Bergensposten 10 og 11. juli.

Åpningen av den imponerende museumsbygningen markerte samtidig for alvor overgangen til at Bergens Museum utviklet seg til en langt mer vitenskapelig og profesjonalisert forskningsinstitusjon.

Les mer om om Fiskeriutstillingen 1865.

Fiskeriutstillingen
Fra den storslåtte og folkerike åpningen av Den Internasjonale Fiskeriutstillingen i Bergen, 7. august 1865. Denne illustrasjonen kom på trykk i Illustreret Nyhedsblad 9. september.
Foto
UiB
Kjelleren på Fiskeriutstillingen
Sanseopplevelsene må ha vært sterke for de besøkende i kjelleretasjen på Fiskeriutstillingen i 1865; her var diverse fiskeslag, fiskeoljer og transorter bramfritt kuratert og utstilt.
Foto
Knud Knudsen
Xylografiet
Dette xylografiet, fra Illustreret Nyhedsblad 17. september 1865, gir et godt inntrykk av utstillingslokalene i den nye museumsbygningen, med utstilte modellbåter og garn drapert i taket og på veggene. Samtidig er dette også det første publiserte bildet av den nå så berømte hvalsalen på museet. Bildet illustrerer også godt mangfoldet av besøkende på utstillingen, fra bergensborgeren med flosshatt til strilen med sydvest og fiskerdrakt.
Foto
Illustrasjon av Nyhedsblad
Hvalsalen 1865
Hvalsalen og Fiskeriutstillingen fotografert av Knud Knudsen i 1865.
Foto
Knud Knudsen
Diplom
Diplom fra Den Internasjonale Fiskeriutstillingen i Bergen 1865, tegnet av Henrich Bucher sr. Dette eksemplaret ble tildelt D.C. Danielssen for hans innsats i den internasjonale juryen.
Foto
Tegnet av Henrich Bucher sr.
Nybygget Bergens Museum
Nybygget til Bergens Museum, fotografert av Knud Knudsen i 1865.
Foto
Knut Knudsen