Artikkel

Museumskafeen og "Verdensbilder" stengt

Vår museumskafé - Christie Café vil dessverre være stengt i uke 28, 29 og 30, samt at utstillingen"Verdensbilder" vil være stengt fra uke 27, på grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre og takker dere for forståelsen.

 

 

croissant og tyrkisk kaffe
Både kipferl/croissant og kapuziner/ cappuccino skal ha sitt opphav i Wien
Foto: Knut Olav Aslaksen