Plantearter

Nær halvparten av jordens planter er truet

I en tid hvor naturens mangfold blir stadig mer truet, har Royal Botanic Gardens, Kew, nylig presentert en rapport som gir oss et dyptgående innblikk i tilstanden til vårt planets plantearter. I kjent stil tar vi deg med på en reise gjennom funnene og trusselen som henger over planteverdenen.

Status for truede planter

Ifølge den nylig publiserte rapporten fra Royal Botanic Gardens, Kew, er situasjonen for planteverdenen alarmerende. Hele 45% av kjente plantearter er nå i fare for å bli utryddet. Men det stopper ikke der. Rapporten avslører en skremmende statistikk - mer enn tre fjerdedeler av uidentifiserte plantearter er allerede truet før vi i det hele tatt har hatt sjansen til å bli kjent med dem.

Når vi ser på det medisinske feltet, får vi en ny dimensjon av problemet. 723 medisinske planter står nå på kanten av utryddelse. Dette kan ha konsekvenser for pasienter og naturmedisinens fremtid.

40 prosent av jordas plantearter er truet av utryddelse, viser studie.

Årsaker til trusselen

Hovedårsakene til denne trusselen er de velkjente syndene våre mot miljøet - habitatødeleggelse og klimaendringer. Vår inngripen i naturområder og de globale endringene i klimaet setter plantelivet i fare. Å bevare naturhabitater og vegetasjon er avgjørende for å beskytte disse sårbare plantene. Klimaendringer, som lurer i horisonten, utgjør også en betydelig trussel.

Metoder for bevaring

For å møte denne trusselen, har Royal Botanic Gardens, Kew, og lignende institusjoner tatt på seg en betydningsfull oppgave - bevaring av truede planter. Dette inkluderer lagring av plantefrø og opprettelse av barnehager for å beskytte de siste gjenværende plantene. Disse handlingene er livsviktige for å forhindre utryddelse og bevare planetens mangfold.

Muligheter og utfordringer

Å oppdage og beskrive nye plantearter er essensielt for vitenskapen. Men en betydelig utfordring er mangel på ressurser og forskning. Internasjonalt samarbeid og økte investeringer i botanisk forskning er nødvendig for å takle denne utfordringen.

Dekning av Royal Botanic Gardens, Kew
Omtale per 16.10.2023: 904  
Sosiale medier: 240,000 visninger/instrykk
Foto
UiB/skjermdump
Nyhetsdekning
Foto
UiB/Skjermdump
Tropisk veksthus
Foto
UiB