Artikkel

Spennende funn av flintdolk på skoleplass

Denne uken har Universitetsmuseet i Bergen ivnitert 36 elever på besøk, etter oppdagelse av steinalderfunn på Os barneskole.

Elevene var ute og lekte i en friminutt da en elev fant den spesielle steinen midt i skolegården.

Lærer ved barneskolen, Karen Drange, skjønte med en gang at dette var en ekte gjenstand, og at hun måtte ta kontakt med fylkeskommunen. Skolen leverte raskt inn steinen til Vestland fylkeskommune som kontaktet Universitetsmuseet.

Tilbyr besøk for å lære mer

Museet er takknemlige for at elevene ved Os barneskole var så raske med å levere inn funnet, slik at vi kunne ta vare på det og lære mer om steinaldertiden. 

– Det er et sjeldent funn, og det er veldig viktig at det ble meldt inn. Det gjør at vi kan sette funnet inn i en større kulturhistorisk sammenheng, sier Nils Anfinset som er prodekan og professor i arkeologi ved museet.

Universitetsmuseet ønsker å tilby elevene et besøk som forhåpentligvis vil gi elevene en dypere forståelse av denne fascinerende perioden i historien vår, og inspirere dem til å utforske mer om arkeologi og historie. Samtidig ønsker museet å gi publikum innsikt i denne prosessen fra funn til utstilling.

Besøket vil gi elevene en mulighet til å lære mer om steinaldertiden og hvordan funn som dette blir undersøkt og bevart av forskere og konservatorer. De vil også få en omvisning i museet, hvor de vil lære mer om andre typer gjenstander som er vanlige å finne fra steinalderen. Prodekan og professor Nils Anfinset som vil være til stede for å fortelle mer om funnet og svare på spørsmål fra elevene. 

Hvorfor lå dolken på skoleplassen?

Elevene vil også få reflektere over hvorfor dolken ble funnet som den ble, og hva det kan settes i sammenheng med. Museet vil også informere om muligheten for at det kan være en bosetningsplass i nærheten som ennå ikke er oppdaget eller diskutere andre mulige forklaringer på funnet. Mysteriet er ikke løst, kanskje det er mer å finne? 

Flintdolken, 10 cm lang, stammer fra siste del av den yngre steinalderen og er nok mellom 4000 og 4200 år gammel.

Dolken vil bli vist frem i en egen monter og vil være utstilt gjennom sommeren. 

Funnet noe verdifullt? lever det inn her.

Lyst å lære mer om arkeologi? Bestill billetter til arkeologisk dag og les mer om programmet her.

 

 

Flintdolk fra Os
DOLK: Flintdolken, 10 cm lang, stammer fra siste del av den yngre steinalderen og er nok mellom 4000 og 4200 år gammel.
Foto
Adnan Icagic/UiB
Os barneskole - Flintdolk
FUNNSTEDET: En av elevene ved Os barneskole oppdaget nylig en flintdolk fra steinalderen på skoleplassen. Universitetsmuseet tilbyret spennende besøk til hele klassetrinnet for å gi dem en dypere forståelse av denne fascinerende perioden i historien vår, og inspirere dem til å utforske mer om arkeologi og historie.
Foto
UiB