Artikkel

Universitetsmuseet, Kulturhistorie midlertidig stengt

Universitetsmuseets kulturhistoriske museum, Haakon Sheteligs plass 10, er midlertidig stengt grunnet utbedringer. Museet har vært stengt siden 13. mai. Universitetsmuseet beklager på det sterkeste at det ikke vil være mulig for publikum å besøke museet i en periode.

Etter en gjennomgang av sikkerhet og brannberedskap ble det klart at strakstiltak er nødvendige dersom museumsbygget skal kunne holdes åpent for publikum. Universitetsmuseet samarbeider nå med ledelsen ved Universitetet i Bergen og UiBs eiendomsavdeling for å gjennomføre tiltak slik at museet delvis kan åpnes for publikum. 

Et museum for kulturarv

Bygget, tidligere kalt Historisk museum, ble tatt i bruk i 1927 og er i dag fredet. Bygningen ble i sin tid oppført for å ta imot Bergens Museums unike kulturhistoriske samlinger som ble flyttet ut av museumsbygget i Muséplassen 3. Etter nesten 100 år trenger bygget en totalrenovering for å kunne ivareta vår unike nasjonale og internasjonale kulturarv på en forsvarlig måte.

En av de viktigste sakene i årene fremover er å arbeide for å få bevilgninger slik at museumsbygget kan totalrenoveres. Dette vil medføre større arbeid på bygget over flere år, men vil gi den nødvendige sikringen av kulturarven som museet forvalter på vegne av samfunnet. 

Ved Universitetsmuseet har vi lenge drømt om å starte opp arbeidet med nye kulturhistoriske utstillinger i et renovert museumsbygg. Dette arbeidet vet vi tar tid og er en prosess vi ser fram til å ta tak i.

Alvorlig kvinne i utstillingsrom. Et krusefiks fra middelalderen i bakgrunnen
Direktør Kari Loe Hjelle i Kirkekunstutstillingen.
Foto
Silje Katrine Robinson
The Cultural History Museum
Foto
Adnan Icagic © Universitetsmuseet i Bergen