Arkeologi

Gullring fra middelalderen funnet i Strandebarm

Lars Haukås hadde gravd en grøft med maskin hele dagen, men tok så de siste takene for hånd. Nå stod han med en håndfull jord i hånden og der skimter han den, gullringen. En fingerring som skulle vise seg i å være fra før svartedøden.

I 2021 ble det gjort et funn av en gullring i Fosse i Strandebarm av privatperson Lars Haukås. Ringen ble funnet i forbindelse med gravning langs en sti som går ned til Fossvågen. Gitte Hansen, professor i middelalderarkeologi ved Universitetsmuseet i Bergen, understreker hvor oppsiktsvekkende det å gjøre et funn som denne fingerringen: “Vi kjenner kun til  få slike gullringer i Norge og å gjøre  dette funnet ved en tilfeldighet er svært sjeldent’’.

Ringen er glatt, men har en innfatning med stein, bakpå innfatningen er det et bumerke. Hansen daterer smykket til høymiddelalder. Dateringen som bygger på blant annet et funn av en fingerring fra Finnegården på Bryggen i Bergen.

Ringen fra Bergen ble funnet på en arkeologisk utgravning i 1982 og er datert til første halvdel av 1200-tallet ved hjelp av det kulturlaget den ble funnet i og hvilke andre objekt som den ble funnet sammen med. Ringen fra Fosse er i samme stil som denne Finnegårdsringen. Det er gjort en del forskning på middelalderske fingerringer tidligere som støtter teorien om at Fosse-ringen er fra samme periode.

Ved Universitetsmuseet i Bergen er det foretatt en pXRF-analyse for å finne ut hva slags metall ringen er laget av. Analysen viser at den består av 75% gull, 20% sølv og 5% kobber. Vekten av ringen er 4,21 g uten stein, 4,76 g med stein. Ringen er renset for jord og fotografert.

Vi vet ikke hvem som har eid ringen, men en gullring vitner i seg selv om en ressurssterk person. Størrelsen på ringen kan fortelle om kjønn og kanskje alder. Hansen mener at ringen er såpass stor at den må ha tilhørt en voksen person, og at den enten kan være en ring man skal ha utenpå en hanske for kvinner eller det kan være en mannsring. Hvordan den havnet langs stien ned mot Fossvågen kan vi bare spekulere i, men det må ha vært et uhell.

Når fingerringen ble gjenfunnet i 2021 har den fått nytt liv. Den er nå blitt en verdifull arkeologisk kilde, som kan bidra til å kaste lys over livet på landsbygda i middelalderens Norge.

Hansen peker på en mulig retninger å ta for forskning, hvor Fosse-ringen kan inngå. Ved  å se sammenheng med andre lignende ringer kan vi få bedre bilde av hvordan mote/stiler/trender slo igjennom på landsbygda, på tvers av regioner og landeområder. Det kan også være av interesse å se nærmere på ringen og steinen i ringens betydning fordi smykkesteiner ble tillagt spesielle egenskaper i middelalderen.

Hvordan melder jeg i fra om et funn?

Staten har eiendomsretten til såkalte løse kulturminner fra oldtid og middelalder som kommer for dagen tilfeldig, ved utgravninger eller på annen måte. Dette gjelder kulturminner som er eldre enn fra 1537, og mynter som er eldre enn fra 1650. (Kulturminneloven av 9. juni 1978.) Kulturminner kan være redskaper, våpen, smykker, mynter, skjeletter, runeinnskrifter, bergkunst, og kirkeinventar.

I medhold av kulturminnelovens § 13 kan det tilkjennes finnerlønn for funn av løse kulturminner. Finnerlønnens størrelse fastsettes skjønnsmessig, og summen deles normalt likt mellom finner og grunneier når disse er forskjellige personer.

Alle funn skal meldes inn til fylkeskommunen. 

Les mer her om hvordan du melder fra om et arkeologisk funn?

Se ringen på Arkeologisk dag!

Søndag 8. mai kan du møte Gitte Hansen som viser og forteller deg om ringen. 

Universitetsmuseet, Kulturhistorie

Mer informasjon om arrangementet her.

Oversiktsbilde av vågen med en pil som indikerer fullstedet
Funnstedet er indikert med pil langs jordeveien ned til vågen.
Foto
Lars Haukås
Gullring på blå bunn, viser der hvor steinen er satt
Fingerring i gull, med stein av bergkyrstall. Løsfunn fra middelalder fra Fosse Store, Kvam, Vestland. Lisens: CCBYSA 4.0
Foto
Adnan Icagic