Artikkel

Ny museumsdirektør

Universitetsmuseets nye museumsdirektør er på plass mandag 15. november 2021.

Kari Loe Hjelle tiltrer som ny direktør og dekan for museet. Hun er tidligere professor i Avdeling for naturhistorie ved Universitetsmuseet, der hennes fagområde er pollenanalyse og vegetasjonshistorie med bakgrunn i botanikk og blandt annet arkeologi.

Viktig møteplass

– Jeg er takknemlig for tilliten som universitetsstyret har gitt meg. Jeg gleder meg til å lede arbeidet med å videreutvikle museets tre ansvarsområder, forskning, forvaltning og formidling, sammen med de mange dyktige ansatte ved Universitetsmuseet. Museet vårt er en viktig møteplass for samfunn og akademia og jeg ser frem til samarbeidet med Universitetet i Bergens ledelse, sier Hjelle.

Les mer her - Kari Loe Hjelle ansatt som universitetsmuseumsdirektør

Kari Loe Hjelle overtar jobben som museumsdirektør etter Henrik von Achen som har vært direktør i ni år.

Et museum i endring

"Bare kunnskap som deles har verdi», pleier Henrik von Achen å si. Henrik har ledet Universitetsmuseet gjennom en periode som har vært preget av endring og vekst. Med solid forankring i museets og UiBs lange og stolte tradisjon, har Henrik fornyet premissene for hva et universitetsmuseum skal være. Henrik har vært en uredd og visjonær leder, som aldri har vært opptatt av eget fotavtrykk, men av institusjonens potensial og evne til å omforme seg i takt med samfunnets behov. Han har tatt store avgjørelser som etterlater museet rustet for fremtiden.

Morgendagens museum

Endring skjer sjelden uten protester når man fjerner gamle hierarkier og tradisjoner, men Henrik har nå ledet museet gjennom to omorganiseringer med et klart mål for øye om å profesjonalisere museets samlede virksomhet ved å styrke de ansatte. I den nye organiseringen av museet, vedtatt av UiBs styre i november i fjor, sidestilles nå museets komplementære kompetanser innen forskning, forvaltning og formidling. Henrik har lagt grunnlaget for morgendagens universitetsmuseum og ikke minst Universitetet i Bergens eget museum. Det er en fjær i hatten at han etterlater seg et relevant museum som nå er kåret til den gjeve prisen Årets museum 2021. Tverrfagligheten er hovedpulsåren ved Universitetsmuseet, og museet vil fremover ikke bare være en kommunikasjonsarena for museets forskning og samlinger, men for hele bredden av UiBs forskning. Det gleder vi oss over.

Kari Loe Hjelle

Universitetsmuseumsdirektør

Professor i biologi med fagområde pollenanalyse og vegetasjonshistorie

  • Dr. Scient. Botanisk institutt, Universitetet i Bergen 1998

  • Forsker Botanisk institutt/Universitetsmuseet, UiB 1998 - 2002

  • Førsteamanuensis Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, UiB 2002 - 2016

  • Instituttleder Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, 2006 og 2010 - 2015

  • Professor Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, UiB fra 2016

Ny museumsdirektør