Artikkel

Kvalane under museumstaket kjem frå fangst på Sotra

Grunnleggaren av Bergens Museum, W.F.K Christie (1778-1849), vart tidleg interessert i kvalen si utvikling og levesett. Frå 1834 samla han kvalfoster og skjelett til museet. Tilgangen på materiale var rikeleg frå den lokale fangsten i områda rundt byen, særleg frå Skogsvåg, Telavåg og Bildøy på Sotra. Dette var starten på den systematiske samlinga av Nord-Atlantiske kvalskjelett ved Universitetsmuseet i Bergen.

Les meir om kvalene under museumstaket - Kvalane under taket her. 

Denne artikkelen om haijegarane på Nerlandsøya kan også være av interesse. 

Skjermdump fra film om hvalfangst
Foto
Skjermdump frå film om kvalfangst