Artikkel

Funn av 122.000 år gamle isbjørner, ulver og seler i grotte

For 30 år siden gjorde huleforsker, Stein-Erik Lauritzen, et spektakulært funn av en minst 70.000 år gammel isbjørn i et grottesystem under tettstedet Kjøpsvik i Nordland.

Etter mange år med søknader fikk forskerne 12 millioner kroner til utvidete undersøkelser for å kartlegge hva mer dette grottesystemet skjuler.

De siste ukene har 12 forskere fra ulike land og fra ulike fagfelt innen geologi, biologi, genforskning og arkeologi, jobbet i to ulike kalksteinsgrotter i Nordland, på jakt etter flere funn fra istiden.

– Vi har allerede beinmateriale fra flere forhistoriske dyr, som isbjørn, ulv, sel, spissmus, torsk og lomvi, som kan strekke seg 100.000 år tilbake i tid, sier arkeolog Trond Klungseth Lødøen fra Universitetsmuseet i Bergen, til NRK.

Han leder det operative feltarbeidet i Norcem-grotta og Nygrotta i Narvik kommune.

Grottene beskrives som unike i verdenssammenheng.

– Det er ett av de få stedene i hele Norden som har så gamle spor, sier arkeologen.

Forskerne tror de oppsiktsvekkende funnene kan gi viktige svar på dagens klimaendringer.

– Gjennom å forstå endringer i biologisk mangfold i tidligere tidsperioder med kalde og varme sykluser, vil vi få viktig kunnskap om motstandsdyktigheten til arter og økosystemer mot skiftende klima i dag, sier Lødøen.

Den siste istiden i Norge og Nord-Europa varte fra om lag 115.000 til om lag 12.000 før i dag. Men både beinmateriale og løsmasser viser nå at det ikke alltid var et dødt isøde gjennom dette langvarige tidsrommet.

– Tvert imot må det ha vært flere varmeperioder med et rikt dyreliv og som arkeolog har jeg jo også forhåpninger om å finne spor etter mennesker som er fra tiden før siste istid, sier Lødøen.

Les hele saken på NRK - Fant rester av 100.000 år gamle isbjørner, ulver og seler i grotte: – Overraskende og mer om EcoCave her - Undersøkelser av inntil 122 000 år gamle istidsavsetninger fra grottesystem i Nord-Norge.

 

 

EvoCave - Forskningsprosjekt

For 30 år siden gjorde professor i huleforskning, Stein-Erik Lauritzen, et spektakulært funn av en minst 70.000 år gammel isbjørn i et grottesystem under tettstedet Kjøpsvik.
  • Prosjektet EvoCave er finansiert av Norges forskningsråd. Det er satt av 12 millioner kroner til et treårig prosjekt.

  • Målet er å undersøke inntil 122.000 år gamle istidssedimenter fra et grottesystem i Nord-Norge ved hjelp av paleozoologi, arkeologi, paleoøkologi og studier av gammelt DNA
  • Det er et stort tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom blant annet Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norges Arktiske Universitetsmuseum. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og ledet av Sanne Boessenkool, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo
  • Prosjektets operative utgravningsfase håndteres av Universitetsmuseet i Bergen, under ledelse av Trond Klungseth Lødøen, som sammen med flere arkeologer har ansvaret for den arkeologiske delen av prosjektet, i godt samarbeide med Norges Arktiske Universitetsmuseum.
  • Under årets operative fase i Kjøpsvik samarbeider forskerne med Norcem og lokale kjennere av grotteforekomstene i Narvik kommune.
  • Prosjektet er delt opp i to feltsesonger, en i september 2021 og en i 2022. Neste år skal også grotter Fauskeområdet undersøkes.
EvoCave
GROTTEUNDERSØKELSER: Forskerne foran en av inngangene.
EvoCave3
INNGANG: Oppsiktvekkende funn i grottesystem i Kjøpsvik i Nordland.