Digitalt museum

DigitaltMuseum

Universitetsmuseet i Bergen publiserer egne samlinger sammen med resten av Museums-Norge på DigitaltMuseum.

- Det er en stor glede å endelig kunne slippe denne nyheten, sier museumsdirektør Henrik von Achen, og fortsetter: Å publisere Universitetmuseets samlinger i felleskap med andre museer på DigitaltMuseum er viktig med tanke på det oppdraget vi har for tilgjengeliggjøring og demokratisering av kunnskap. Fordi vi forvalter våre samlinger på vegne av samfunnet, blir det et grunnleggende oppdrag å gjøre samlingene våre best mulig tilgjengelige. Både for folk flest og for det internasjonale forskersamfunnet.

Avdelingsleder for Samlingsforvaltning og konservering, Camilla Nordby, er også fornøyd.

- På DigitaltMuseum får vi vist frem våre samlinger og kan gå i dialog med publikum på en helt ny måte hvor publikum har mulighet til å komme med kommentarer eller henvendelser om fotografiene vi har liggende ute opplyser hun.

Felles satsning

DigitaltMuseum utvikles og driftes av KulturIT AS. KulturIT eies av en rekke norske og svenske museer og er et felles prosjekt for å profesjonalisere blant annet tilgjengeliggjøring av museers samlinger. Kulturrådet og Kulturdepartementet støtter opp om den nasjonale infrastrukturen som DigitaltMuseum er og Universitetsmuseet er svært fornøyd med å være med på denne satsningen.

Øke kunnskap om norsk natur og kulturhistorie

Bergens Museum – nå Universitetsmuseet i Bergen – ble etablert i 1825. Helt fra begynnelsen var intensjonen å øke kunnskapen om norsk natur- og kulturhistorie gjennom innsamling og forsking. Museet utgjorde grunnlaget for etableringa av Universitetet i Bergen i 1946, og er nå en integrert del av universitetet. Universitetsmuseet har store og voksende samlinger av arkeologiske, etnografiske og nyere kulturhistoriske gjenstander, samt botaniske, geologiske og zoologiske samlinger.

Mynt- og medaljesamlingen

Mynt- og medaljesamlingen ved Universitetsmuseet i Bergen går tilbake til opprettelsen av museet i 1825. I 2003 ble Universitetsmuseene Oslo, Bergen og Trondheim enig om å etablere en arbeidsdeling hvor medaljer og medaljekunst ble et særskilt ansvarsområde for Universitetsmuseet i Bergen. Museet har særlig fokus på religiøse medaljer og deres praksis, eller medaljer som utvider konseptet medaljekunst.

Arkeologiske samlinger

De arkeologiske samlingene ved Universitetsmuseet i Bergen dekker hele 10 000 år av forhistorien, fra eldre steinalder til sen mellomalder. Samlingen er i jevn vekst på grunn av lovforankrede forvaltingsundersøkinger, og forskingsgranskinger, funn fra NIKU, samt fylkeskommunale registreringer. I tillegg kommer innleveringer av løsfunn fra privatpersoner, og i senere tid særlig fra detektorister. Samlingen er automatisk beskytta etter kulturminnelova av 1978.

Fotoarkivet

I fotoarkivet ved Universitetsmuseet i Bergen finnes foto av gjenstander fra alle de kulturhistoriske samlingene ved museet. I tillegg til gjenstandsfoto inkluderer dette også arkeologiske feltfoto samt eldre foto av folkeliv og arkitektur med særlig vekt på Bergen og Vestlandet.

 

Gjenstandsfoto av sølvfarget rund medalje. Motivet på den ene siden viser et lite menneske som står med utbredte armer foran en stor struktur. På den andre siden er det kronet kvinne med sneglehus på ryggen som ligger over kunstnerens navn.
MYNT OG MEDALJE: Sølvfarget rund medalje. Motivet på den ene siden viser et lite menneske som står med utbredte armer foran en stor struktur. På den andre siden er det kronet kvinne med sneglehus på ryggen som ligger over kunstnerens navn.
Foto
Universitetsmuseet i Bergen, Mynt- og medaljebasen
Gjenstandsfoto av et firkantet dørbeslag i jern med nøkkelhull. Dørbeslaget er dekorert med fire drakehoder i hver ende og gjennombrutte ornamenter i form av hester som ligger mot en gullfarget bunn.
DØRBESLAG: Et firkantet dørbeslag i jern med nøkkelhull. Dørbeslaget er dekorert med fire drakehoder i hver ende og gjennombrutte ornamenter i form av hester som ligger mot en gullfarget bunn.
Foto
Skare, Svein / Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen
Gjenstandsfoto av bronseøks. Eggen er buet og peker nedover på bildet. Øksen er grønn av irr.
BRONSEØKS: Eggen er buet og peker nedover på bildet. Øksen er grønn av irr.
Foto
Adnan Icagic / Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen
Fotografi i svart-hvitt som viser en stor gruppe festkledte mennesker foran en pyntet trebygning. Fotoet er fra 1904 og viser 100 års jubileet på Svanøy.
JUBILEUMSFEST: En stor gruppe festkledte mennesker foran en pyntet trebygning. Fotoet er fra 1904 og viser 100 års jubileet på Svanøy.
Foto
Svanøe, Olaf Andreas / Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen