Artikkel

25 år med botanisk hage på Milde

I år feirer Universitetsmuseet at Bergen botaniske hage har vært plassert på Milde i 25 år, med en hagefest.

Universitetets Botaniske hage var tidligere plassert rundt De naturhistoriske samlingene på Nygårdshøyden, det som nå heter Muséhagen i Bergen sentrum. Hagen ble flyttet i 1996 fordi Muséhagen ble for liten for den aktiviteten som var nødvendig.

- I 25 år har Botanisk hage vært en viktig del av Universitetsmuseet i Bergen som et populært tilbud til publikum. Med denne hagen fikk Universitetsmuseet mulighet for en omfattende utstilling av levende samlinger som forener de to formålene med enhver utstilling: opplevelse og forståelse, sier museumsdirektør Henrik von Achen.

Plassmangel førte til flytting

Idéen om å flytte botanisk hage fra sentrum kom opp allerede på 1970-tallet, men allerede ved Bergens museums 100-års jubiléum i 1925 ble det utrykt av daværende direktør og botaniker Jens Holmboe, som skrev: "at det derfor er en fremtidssak av stor betydning at det andensteds i eller nærheten av Bergen skaffes et hensiktsmæssig terræng for en ny og vesentlig større Botanisk have."

Det gikk likevel mange år før den faktiske flyttingen. Den nye botaniske hagen ble åpnet 21. august 1996, på Milde, og består av et anlegg på ca. 70 mål. Hagen har utviklet seg med årene, og sist i 2018 åpnet Lønningen lystgård som AVINOR måtte sikre for å få utvidet Flesland flyplass. Det er også etablert en høy hekklabyrint av barlind som heter Arkimedes´ labyrint i den sørlige delen av hagen. Den er basert etter prinsipper utviklet av den greske matematikeren Arkimedes (287-212 ftv.)

Levende hage

Bergen botaniske hage er en levende og aktiv arena for forskning, undervisning, formidling og bevaring. Med utgangspunkt i hagerom klarer Bergen botaniske hage stadig å tiltrekke seg flere og nye hageinteresserte. Årets hagefest er intet unntak.

- Hagefesten skal fylle hagen med aktiviteter for store og små. Det blir omvisninger i Lønningen lystgård og i hagen med leker for barna, dyrkekurs, salgsboder, musikk og mye mer, sier førsteamanuensis Heidi Lie Andersen, ved Universitetshagene.

Botanisk hage er kjent for mange gjennom aktivitetetene som arrangeres i hagen, som kurs, foredrag, temadager og hagefester til glede for et stort publikum. 

- Hagerommene som er mest populær er Kjøkkenhagen, Fjellhagen og Japanhagen som er godt likt blandt folk og Labyrinten er mest populær for barna, sier Lie Andersen.

Det populære hagerommet Kjøkkenhagen inneholder både faste og skiftende utstillinger av nyttevekster. Kvannegarden er en bevaringssamling av Vossakvann, den store Potetsamlingen (se her) inneholder gamle norske poteter. Vikinghagen viser mat fra Vikingtid og Middelalder, den Sør Amerikanske samlingen viser matplanter helt ukjente for oss, og i utstillingen Magiske urter kan du utforske alt fra giftplanter til symbolsk viktige planter. 

Fjellhagen har fjellplanter fra alle verdensdeler. Hagen har også en egen avdeling for dyrkede fjellplanter, samt foss og dam. Japanhagen er en japansk vennskapshage med mose, stein og lykter. 

25 år på Milde

Det var ingen enkel sak å skulle flytte en hel botanisk hage fra Nygårdshøyden til Milde, for 25 år siden. Etter flyttemotstand, interne uenigheter, utfordringer med reguleringsplaner og byråkratiske runder ble vedtaket om flytting omsider vedtatt i 1983. De interne uenighetene løste seg da de involverte partene kunne enes om at samtidig som Botanisk hage skulle flyttes til Milde, så skulle hagen på Nygårdshøyden opprettholdes som en demonstrasjonshage relatert til museets virksomhet. Slik vi kjenner Muséhagen i dag.

"Gratulerer med 25 år som universitetshage på Milde. Kan du trekke frem tre viktige milepæler for Bergen botaniske hage?"

- Takk. Det må være åpning av Fjellhagen i 2001, etablering av Japanhagen 2008 og etablering av visjonen Adiabata for hagen i 2018, forteller Lie Andersen.

Bergen botaniske hage har siden oppstarten utviklet seg i sakte tempo med diverse temahager, der den japanske hagen og Fjellhagen er godt etablert. Resten av den ca. 70 mål store eiendommen ligger brakk eller har mindre fungerende avdelinger. Adiabata er prosjektet som skal omskape resten av hagen til internasjonal standard. På sikt ønsker Universitetet i Bergen å skape en park som ikke bare viser botanikken, men også skaper aktivitet og naturglede for den oppvoksende slekt.

Botanisk skattekammer

I Botanisk hage kan du lære om plantenes verden, komme deg ut i frisk luft og utforske hageromfor hagerom. Hvis ikke noen av de mest populære hagerommene frister kan kanskje Fægris vannvisjon  appelere? Fægris vannvisjon viser det store biologiske mangfoldet i og rundt Mildevannet og hvis du liker historie kan du få en omvisning i Lønningen lystgård, som er Universitetets nyeste storstue med selskapslokale, undervisningsrom og kontorer. 

Museumsdirektøren benytter anledningen til å gratulerer og takke alle ansatte.

- Jeg vil gjerne ved denne anledning særlig takke våre folk, både botanikere, gartnere og administrativt personale som i disse 25 år har stelt med hagen med omhu og idérikdom. De har hovedæren for at den i dag er vakker og gir opplevelser, ro i sjelen og kunnskap om botanikkens betydning, avslutter han.

Bli med oss på hagefest - Botanisk hage 25 år 

Les mer om Bergen botaniske - Bergen botaniske hage

 

Kilde: Bergen byleksikon, Uib.no, Wikipedia og boken "Levende museum og botanisk skattekammer".

Hva er en botanisk hage?

En permanent plantesamling som er åpen for publikum

 

  • En permanent plantesamling som er innsamlet på basis av vitenskapelige kriterier f.eks. fra et særlig geografisk område, er truede, f.eks. rødlistede arter eller er endemiske.

  • Plantene er dokumenterte og av kjent opprinnelse.

  • Plantene er tydelig merket og skiltet skal angi opphav, familie- og artsnavn.

  • Plantesamlingen er forvaltet og vedlikeholdt.

  • Plantene nyttes i vitenskapelig og/eller hortikulturell forskning.

  • Hagen inngår i samarbeid og kunnskapsutveksling med tilsvarende institusjoner.

  • Det formidles kunnskap om planter.

  • Det forgår et internasjonalt frøbytte og deling av plantemateriale med andre botaniske hager, arboret og forskningsinstitusjoner.

Kart over aktiviteter på hagefesten
Foto
UiB
Blomster i forgrunnen og tepaviljongen i bakgrunnen
Foto
Bjørn Moe
Lilla blomst
Agapanthus campanulatus i Fjellhagen.
Foto
Bjørn Moe
Sopp på grønn skogbunn
Foto
Siri Skretting Jansen
Åpent kulturlandskap med tær og vann i bakgrunnen
Foto
Mike Pirie
Labyrinten
Arkimedes' labyrint
Foto/ill.: Avinor/Daniel Volle - Pandora film
Foto
Avinor/Daniel Volle - Pandora film
Hagene 25 år
25 ÅR: Lørdag den 21. august 2021 fylte Bergen botaniske hage 25 år. Det skal feires med brask og bram den 26. september med en hagefest. Velkommen.
Foto
Rune Werner Molnes