Artikkel

Kari Loe Hjelle blir ny direktør ved Universitetsmuseet fra november 2021

Det er en stor glede for Universitetsmuseet at UiBs styre i dag har ansatt professor Kari Loe Hjelle som ny direktør og dekan for museet fra november 2021.

Fra sitt eget arbeid som pollenanalytiker og vegetasjonshistoriker har Kari erfaring med tverrvitenskapelighet og den historiske dimensjonen, begge deler aktuelle for et universitetsmuseum som omfatter både kultur- og naturhistorie. Hun vil også stille seg bak den rollen som Universitetsmuseet har som en sentral arena for forskningskommunikasjon for alle miljøer ved UiB.

Universitetsmuseet har fra 1. august i år en ny struktur etter halvannet års evaluering og implementering. Kari kommer til å føre museet og våre 200 ansatte videre i den retning som nå er angitt – og vil sammen med ledergruppen utvikle nye sider ved Universitetsmuseet i Bergen. I alt dette er det viktig med den kontinuiteten som Kari representerer, og dermed kan hun også basere sitt virke som direktør på god kjennskap til institusjonen hun skal lede – og til det universitet som museet er en integrert del av.

Endelig vil jeg legge til at Kari har stor personlig integritet, hun er en god kollega som vil gi museet både stabilitet og fremdrift i de neste fire årene.

 

Henrik von Achen

Direktør, Universitetsmuseet

Kari Loe Hjelle

Professor  i biologi med fagområde pollenanalyse og vegetasjonshistorie

Jeg er takknemlig for tilliten som universitetsstyret har gitt meg. Jeg gleder meg til å lede arbeidet med å videreutvikle museets tre ansvarsområder, forskning, forvaltning og formidling, sammen med de mange dyktige ansatte ved Universitetsmuseet. Museet vårt er en viktig møteplass for samfunn og akademia og jeg ser frem til samarbeidet med Universitetet i Bergens ledelse.

Kari Loe Hjelle

Påtroppende direktør, Universitetsmuseet

Hjelles bakgrunn

  • Dr. Scient. Botanisk institutt, Universitetet i Bergen 1998

  • Forsker Botanisk institutt/Universitetsmuseet, UiB 1998 - 2002

  • Førsteamanuensis Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, UiB 2002 - 2016

  • Instituttleder Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, 2006 og 2010 - 2015

  • Professor, Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, UiB fra 2016

Hilsen fra rektor

Jeg er takknemlig for at Kari Loe Hjelle vil lede Universitetsmuseet i Bergen de neste årene. Museet er en av våre fremste arenaer for forskningskommunikasjon, og en viktig forskningsaktør med internasjonalt viktige samlinger å forvalte. Med Kari sin kompetanse og erfaring, får vi en universitetsmuseumsdirektør som kjenner institusjonen, og som vil sikre stabilitet og fremdrift i årene som kommer.

Margareth Hagen

Rektor, Universitetet i Bergen

Kari Loe Hjelle smilende i forgrunnen på feltarbeid
Hjelle var i felt ved Tjeldsundet med prosjektet Arekologi langs Håogalandsveien, der Universitetsmuseet i Bergen skal gjøre vegetasjonshistoriske undersøkelser, da hun mottok beskjeden om UiB-styrets vedtak.
Foto
Lene S. Halvorsen