Artikkel

Filmvisning: NO-CCZ

Hvordan påvirkes havet av dyphavsgruvedrift? Som en del av utstillingen “The Ocean” ved Bergen Kunsthall, viser vi filmen NO-CCZ av forsknings- og designstudioet INTERPRT (NO/UK) i Forhandlingsrommet, Universitetsmuseet, Naturhistorie 28. august - 31. oktober 2021.

Kunstverket er et av flere off-site arbeider som er en del av utstillingen på Bergen Kunsthall.

NO-CCZ er en del av en pågående visuell undersøkelse om deep-sea mining (mineralutvinning på dyphavsområder), utført av forsknings- og designstudioet INTERPRT. Prosjektet ser på det spekulative kappløpet som nå pågår i forsøket på å utnytte mineraler fra dypet av havbunnen, noe som angivelig skal være nødvendig for det grønne skiftet. NO-CCZ består av to deler, et diagram og en video, med fokus på to aspekter: dyphavet som en av de siste gjenværende grensene, og dets farer. Begge deler stilles ut i Bergen Kunsthall, mens videoen samtidig også vises i Forhandlingsrommet, som er både utstillingsrom og lesesal på Naturhistorisk Museum i Bergen. Videoen er utviklet som en del av et pågående prosjekt sammen med Deep Sea Mining Campaign og Ozeanien-Dialog, i samarbeid med forskere og sivilsamfunnsorganisasjoner i Stillehavet. Prosjektet tar sikte på å modellere, visualisere og forutsi miljørisiko fra mineralutvinning i dyphavet i Stillehavet.

The Ocean

28. august - 31. oktober 2021
Bergen Kunsthall

Les mer om kunstverket på kunsthall.no og i utstillingen i Bergen Kunsthall, Rasmus Meyers allé 5.

 

interprt.org

Verdenskart basert på logoen til De forente nasjoner, med to områder markert i rødt: Clarion Clipperton Fracture Zone (CCZ) og Norges kontinentalsokkel (NO); to av de nye områdene for dypvannsgruvedrift.
INTERPRT: NO-CCZ, 2021