Artikkel

Universitetsmuseet har fått en ny hval til samlingen

I begynnelsen av mars ble det funnet en død stripedelfin (Stenella coeruleoalba) i fjæresteinene på Oksnes på Askøy.

Fagfolk fra Universitetsmuseet ble kontaktet nå som for 4 år siden da «Plasthvalen» ble funnet. Også denne gangen er det snakk om en ny hvalart som museet ikke har i sin samling og som sjelden observeres på våre kanter.

Førsteamanuensene Hanneke Meijer og Terje Lislevand dro for å hente delfinen. Dette dyret er betydelig mindre og lettere å håndtere enn «Plasthvalen» som måtte slaktes ute på kaien. Delfinen ble derfor tatt med til museet og anbrakt i en fryser i påvente av å kunne undersøkes i laboratoriet på et senere tidspunkt.

Onsdag denne uken ble stripedelfinen obdusert. Det hele ble dokumentert av UiBs kommunikasjonsavdeling og en journalist fra BT.

Ingen plast i magen

Det ble ikke funnet plast i magen eller fordøyelsesorganene til delfinen.

Videre ble det slått fast at delfinen ikke er blitt skutt slik noen har hevdet ut fra et sår/hull observert i hodepartiet. Såret er trolig et resultat av at fugl har begynt å hakke på dyret etter at det strandet.

Ellers ble det konstatert at dette er et hunndyr, trolig et ganske ungt dyr. Det er i underkant av 2 meter langt og veier ca 80 kg. Det ble altså ikke funnet plast i magen, men heller ikke noe annet som dyret har spist (blekksprut og småfisk). Allmenntilstanden til dyret synes ikke å ha vært god; lav vekt, tom magesekk og funn av store mengder innvollsorm tyder på at stripedelfinen har vært syk.

Skjelettet blir nå behandlet etter alle kunstens regler og kanskje kan det få en plass i Hvalsalen på Naturhistorisk museum.

Sosiale dyr

Det er tatt DNA-prøver av delfinen og ulike organer som tarmer, lever og nyrer er tatt vare på for eventuelt seinere undersøkelser.

Stripedelfinen er en liten tannhval, 2-2,5 meter lang og veier opptil 150 kg. Den er blågråaktig i fargen på ryggen og har en bred, blåsort stripe på tvers av hele kroppen. Buken er lys grå til hvit og noen ganger lysrosagrå. Stripedelfiner er sosiale dyr som lever i flokk, ofte på flere hundre dyr. Trives best i tropiske og tempererte havområder og er ikke en sjelden art på verdensbasis, men på våre trakter er den ikke observert mange ganger. Etter det museet kjenner til er dette det andre individet som er samlet inn i Norge. I tillegg er stripedelfin er observert rundt 20 ganger i Norge og flest ganger i Oslofjorden.

Stripedelfin
UTEN PLAST: Det ble ikke funnet plast i magen til denne Stripedelfinen som strandet utenfor Askøy.
Foto
Terje Lislevand, UiB