Artikkel

Åpning av utstillingen "Ordet er fritt?"

Da Covid 19 stengte ned samfunnet var det mange som tok på seg nye sideprosjekter. Utstillingen "Ordet er fritt?" er et slikt prosjekt. Gjennom digitale møter har nåværende og tidligere medlemmer av Studentersamfunnet i Bergen, sammen med ansatte ved Universitetsmuseet i Bergen, satt sammen en utstilling om studenters påvirkningskraft på det offentlige ordskiftet. 

- Retten til fri ytring er et viktig prinsipp for universitetet, og studentene våre viser virkelig hvorfor denne retten er så viktig. Blant annet gjennom Studentersamfunnets årelange tradisjon som viktig debatt- og diskusjonsarena, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen, om den nye utstillingen ""Ordet er fritt?".

Studenters makt

Onsdag 21. oktober åpner utstillingen "Ordet er fritt?" for publikum. Hele utstillingen er formet av Studentersamfunnet i Bergens lange tradisjon for å være en utfordrer i det offentlige ordskiftet. Det er blitt gjort et omfattende gravearbeid i hele landets arkiver, gamle bilder er hentet frem, metervis med tekst er produsert og en dokumentarfilm om ytringsfrihetens grenser er ferdigprodusert og satt sammen.

Med denne utstillingen ønsker Studentersamfunnet å gi en hyllest til alle de frivillige studentene i Bergen som siden 1934 år har vært med på å påvirke samfunnet, og løfte debatten om hvor ytringsfrihetens grenser går.

- Studentene i Bergen har en stolt og lang tradisjon om å være fanebærere i diskusjonen rundt ytringsfrihetens grenser, og det skal vi fortsette å med, sier Dag Rune Olsen. Han oppfordrer alle studenter til å ta del i utstillingens kjernediskusjon.

- Hvor går ytringsfrihetens grenser?

For utstillingen er ikke bare en hyllest til alle de engasjerte studentene i Bergen som gjennom flere tiår har vært med å forme det offentlige ordskiftet, men også en særegen mulighet for både unge og eldre til å diskutere hvor ytringsfrihetens grenser egentlig går.

- Studenter kan være en stemme i samtiden som ruver inn i fremtiden. Man trenger ikke nødvendigvis melde seg inn i et politiske partier eller skrike høyest, men sette dagsorden gjennom engasjement, verdier og handlinger, sier leder Ingvild Heggertveit Hagesæter ved Studentersamfunnet i Bergen.

Museumsdirektør ved Universitetsmuseet støtter oppunder viktigheten av studentenes stemme i samfunnet.

- Studentene må alltid stå opp for det frie ord, for en samtale om grunnleggende trekk i utviklingen, en kritikk av makten, et ønske om en myndiggjort befolkning som tar del og preger den offentlige samtalen om viktige ting, og et forsøk på å forstå verden omkring seg og videreformidle hva man har forstått. Det er ikke tilfeldig at studentene ofte er de som protesterer mot makten og undertrykkelsen. Det er ubekvemt for makthaverne, men alltid et håpets tegn, sier Henrik von Achen.

Fra og med onsdag 21. oktober klokken 10.00 kan utstillingen oppleves av publikum.  Det vil være gratis inngang for studenter på Universitetet i Bergen, studenter på HVL og personer som har kjøpt medlemskap til Studentersamfunnet i Bergen inneværende semester. Utstillingen ""Ordet er fritt?"" vil bli stående ut januar.

Studentersamfunnet i Bergen

Studentersamfunnet i Bergen (eller «Samfunnet» på folkemunne) er Vestlandets eldste allmenne studentforening.

En frivillig organisasjon drevet av omtrent 150 studenter fra ulike utdanningsinstitusjoner i Bergen. Studentersamfunnet holder om lag 120 arrangementer hvert år, med over 16 000 besøkende. Virksomheten er fordelt på seks arrangementskomiteer; upop, aktuelt, kultur, debatt, musikk og fest. I tillegg har Studentersamfunnet en økonomi- og PR-komite, samt et styre og et råd.   

 Tall:

120 arrangementer årlig  

16 000 besøkende hvert år  

Seks komitéer: upop, aktuelt, kultur, debatt, musikk og fest  

 

Utstilling -Ordet er fritt?
Foto
Studentersamfunnet