MARINE LEXICON

Tverrfaglig prosjekt publiserer synonymordbok om havpattedyr

Marine Lexicon-initiativet tar sikte på å presentere ord og termer som navngir sjøpattedyr på tvers av de mange europeiske språkene, deres historiske bruk de siste 2000 årene, samt menneskets oppfatning av dem. Mytologiske sjødyr, sjømonstre og andre kuriositeter fra havene og kysten vil også bli inkludert.

Lenke til ordboken finner du her - Marine Lexicon

- Det er det historiske som har trigget meg i dette prosjektet. Våre historiske data kan fortelle oss mye om datiden. Prosjektet er et resultat av samarbeidsprosjektet COASTARK som ble finansiert gjennom EU- programmet COST. Der møtte jeg en del svært dyktige portugisiske damer, sier professor Anne Karin Hufthammer ved Universitetsmuseet i Bergen.
Tverrfaglig og europeisk team
Teamet bak prosjektet er portugisiske og norske forskere: biologer, arkeologer og historikere, som samler, tolker og presenterer ord og uttrykk som omhandler sjøpattedyr i en nettbasert åpen database. Foreløpig vil en synonymordbok med ord og uttrykk fra 10 språk, inkludert gamle versjoner av de respektive språkene, bli inkludert; fem sør europeiske og fem nord-europeiske. Alle er språk fra land og regioner med kystlinje.
-  Vi har mange eksempler på navn, stedsnavn, mytologiske sjødyr, sjømonstre og andre kuriositeter som viser at det har vært veldig tette forbindelser i Europa. Dette er rett og slett historie som går tilbake til middelalderen, sier Hufthammer.
Professoren legger til at det ikke er forskning som ligger i bunn.
- Vi legger inn all den informasjon vi har om temaet, ord og utrykk. Derfra håper vi forskere og andre nysgjerrige mennesker kan bruke denne ordboken i forskning og formidling og bidra til å utvide og utvikle ordboken videre, forteller Hufthammer. 
- Hva er et navn?
Synonymordboken vil bli presentert i en online open access-database, slik at forskere og publikum kan søke i det virkelige hav av muligheter som er det europeiske vokabularet om sjøpattedyr.
- «Og hva er egentlig et navn?», spør forskerne. Svaret er komplekst.
- En symbolsk og kulturell betydning, et ord som sier og navngir noe, noen, en følelse. Et ord som er forståelig på et bestemt språk, men hvis betydning kan gå tapt for de som ikke forstår dets betydning. Derfor verdien og betydningen av kommunikasjon. Derfor oppstod Latinske navn, et to-navnsystem (binomial nomenklatur) for å navngi alle levende vesener. To-navnsystemet ble bygget på slutten av 1700-tallet og blir brukt av internasjonale vitenskapelige samfunn.
En ordbok for alle

- Men hva med de som vanligvis ikke bruker latinske navn, men som leser bøker, tidsskrifter, kart, manuskripter på andre språk? 
- Noen ganger, for nysgjerrige, vil ikke engang en vanlig ordbok være tilstrekkelig fordi folk ønsker å samle mer informasjon, søke etter gamle detaljer og kilder for å få et glimt av fortidens historie, virkelighet og oppfatning. For eksempel: For den engelske whale finner vi portugisisk baleia (balea, ballena, baleya), den spanske ballena eller balea (eller til og med vallena), den italienske balena, den franske balleine, men også den tyske wal, den nederlandske walvisen samt den danske og norske hval/kval.
Historier bak navnene
Og med alle disse navnene, vil vi finne et stort havpattedyr som er kjent i alle disse landene og som påvirker menneskelige handlinger og holdning. Videre finnes hvalene og ordene knyttet til dem i stedsnavn, mytologi, naturhistorie, fiskeri og hvalfangst, visuell kunst, noveller og episke dikt, lokale tradisjoner, minner, håndgripelig og immateriell arv. Videre er det et nettverk, forbundet med lignende eller parallelle historier som viser forbindelser mellom folk og nasjoner.

Om Marine Lexicon

Marine Lexicon er et samarbeidsinitiativ mellom Portugal og Norge

Prosjektet er finansiert av EEA Grants og CHAM - Center for the Humanities, med sikte på å bygge en tesaurus av europeiske vanlige navn på havpattedyr (hvaler, seler og sjøløver og sjøkyr), symbolsk elementer (sjømonstre, hybridvesener, folklore skapninger) representert i den tidlige moderne tid (15.-18. århundre) og stedsnavn knyttet til utnyttelse av marine pattedyr.

Teamet bak er: Christina BritoJoana Baço, Nina VieiraPatrícia Catarina Sanches de CarvalhoAna Catarina Abrantes Garcia, Anne Karin HufthammerLiselotte Takken Beijersbergen, Vera Schwach.

Sjømonster
SJØMONSTER: "Mapping the Menacing Sea Monsters""
Foto
Ukjent
Sjødyr
SJØDYR: "Honorius Philoponus Nova typis transacta navigation in 1621
Foto
Chet Van Duzer
Havfolk
Foto
Cosmographia