Artikkel

Nettkonferanse om unik middelaldersk kunstverk

Nettkonferansen “Norway - Catalonia: Medieval Art, a shared artistical Heritage” fremhever det fruktbare samarbeidet mellom Episcopal Museum of Vic og Universitetsmuseet i Bergen, i samarbeid med Nidaros katedralmuseum i Trondheim, Museum of Kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, og også Catharijneconvent Museum of Utrecht (Nederland). 

Middelalderske kunstverk

Dette samarbeidet har blitt en ekstraordinær utstilling av fremragende og unike middelaldersk kunstverk med høy kunstnerisk og patrimonial verdi datert mellom 1100 og 1350 A.D. fra Norge og Catalonia. Begge land bevarer større antall middelalderske kunstverk enn noe annet europeisk land på grunn av lignende bevaringsforhold som har tillatt oss å beholde dem frem til i dag.

Med denne nettkonferansen ønsker delegasjonen av regjeringen i Catalonia til de nordiske landene å trekke frem hvilken rolle museer og universiteter spiller når det gjelder kulturell promotering som et verktøy for å forbedre tilgangen til kultur og utdanning; samt å fremme bærekraftig utviklingsmål (SDG) nummer 4: Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsopplæring og fremme livslang læringsmuligheter for alle.

Foredragsholder fra Bergen

Dette arrangementet vil bli ledet av Dr Justin Kroesen, medievalist og kurator ved Universitetsmuseet i Bergen, og dr. Marc Sureda, medievalist og kurator ved Episcopal Museum of Vic. De vil snakke om viktigheten av disse kunstverkene både i Norge og Catalonia. Til slutt vil dr. Anne Lene Melheim, leder for arkeologiavdelingen ved Museum for kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, snakke om den rollen museer og universiteter spiller når det gjelder kulturell promotering og kvalitetsopplæring.

Denne konferansen vil bli sendt på nettet. Registrer deg for å delta her.

Nettkonferanse
En av nettkonferansens foredragsholdere er professor Justin Kroesen ved Universitetsmuseet i Bergen.
Foto
Government of Catalonia
Nettkonferanse
UTSNITT: Bilde viser et utsnitt fra "Altar frontal from Avià" som befinner seg på Museu Nacional D´Art de Catalunya.
Foto
Skjermdump fra Museu Nacional D´Art de Catalunya