Korona

Universitetsmuseets smitterestriksjoner

For å forebygge og begrense smitte, beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenestene, innfører Universitetsmuseet smitterestriksjoner som er i tråd med nasjonale myndigeter, Bergen kommune og Universitetet i Bergen.

- Det er viktig for oss å bidra til å redusere risiko for smitte blant våre besøkende og medarbeidere, sier formidlingsleder Kari Årrestad ved Universitetsmuseet.

Restriksjoner på museet

Høsten 2020 vil Universitetsmuseet arrangere omvisninger hver søndag. Disse erstatter vanlige arrangementer. Her kan du se høstens program på Kulturhistorie. Universitetsmuseet har ordinær åpningstid men har begrenset antall besøkende. Det er tilgjengelig håndsprit til publikum i byggene. 

Under nedstengingen

I vår besluttet ledelsen ved UiB og Universitetsmuseet å avlyse alle arrangementer, gruppemottak og opplegg for grupper med virkning fra og med 12. mars. Den 24. mars besluttet regjeringen å videreføre smitterestriksjonene til 13. april. Universitetsmuseet viderefører tiltakene; digital drift og undervisning til over påske. Den 7. april orienterte regjeringen om videre tiltak for å stoppe koronapandemien. UiB og Universitetsmuseet videreførte disse tiltak til etter påske, med unntak for noen grupper studenter og tilsatte.

Ansatte ved Universitetsmuseet kan lese mer her - Informasjon for ansatte

Stengte begge museum

Universitetsmuseet var helt stengt fra 13.03 - 23.06. Restriksjonene gjaldt begge våre museum; Naturhistorie og Kulturhistorie. Dette omfatter også aktivitetene til skoletjenesten.

Musehagen og Botanisk hage på Milde vil være åpne for publikum på vanlig måte og tilbyr nedskalerte arrangementer.

Restriksjoner til ansatte

- Vi anbefaler våre medarbeidere å unngå kollektiv transport i rushtiden. UiB og Universitetsmuseet gir alle ansatte muligheten til å være fleksibel på arbeidsdagens start og slutt, sier Årrestad.

Tilleggsrestriksjoner fra Bergen kommune

Personlig hygiene

Alle som oppholder seg i Bergen skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsing, klemming og annen nærkontakt skal begrenses. Alle forestaate og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlig hygienetiltak.

Kollektivreiser

Alle som benytter kollektivtransport, skal være særlig oppmerksomme på å følge de personlige hygienerestriksjonene, og ta særlig hensyn til sine medreisende.

Reiser

Reiser til og besøk fra områder med vedvarende og lokale smitteutfordringer
skal begrenses til det strengt nødvendige. Se oppdatert oversikt på fhi.no.

Mer informasjon:

Overtredelse av Smittevernloven kan straffes med bot eller fengsel, jfr. §8-1. Spørsmål om korona skal rettes til informasjonstelefonen for korona på telefon 55 56 77 00 eller 815 55 015. 

Les mer om korona her: https://www.uib.no/korona

 

Oppdatert 28.08.2020

Håndhygiene
Foto
FHI
Korona
Foto
UiB